Ing. Jana Pyšková, předsedkyně sekce
Autorizovaná krajinářská architektka. Absolventka oboru zahradnictví v Lednici na Moravě (nynější MENDELU). Pracuje jako samostatná projektantka na dílech různých typů a rozměrů – od teras přes parky po části krajiny. Vyznává multidisciplinární řešení  – ráda spolupracuje nejen s kolegy, ale i s odborníky z dalších oborů. Věnuje se i práci pro zlepšování situace v oboru – aktivní účastí v SZKT.
pyskovaj@gmail.com
Ing. Maxim Turba, místopředseda sekce
Autorizovaný krajinářský architekt, absolvent oboru zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě v Brně, pracuje jako samostatný projektant.
kancelar@landarch.cz
Ing., Mgr. Eva Jeníková, delegátka za sekci ČAKA v IFLA Europe 
Absolvovala obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor Zahradní tvorba na ČZU v Praze. Zabývá se krajinářskou architekturou a zahradním designem pod hlavičkou atelieru IN-SITE, jehož je spoluzakladatelkou. Je autorizovaným krajinářským architektem ČKA. Preferuje řešení, která v sobě spojují design, funkci a udržitelnost.
eva.jenikova@in-site.cz