Archiv akcí

Bílé Karpaty 6/2020

Exkurze představí nyní aktuální trend zakládání květnatých luk z pohledu managementu přírodních lučních společenstev v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

3

19,5 MČR ve stromolezení 2020

Dle aktuální situace garant se svým týmem připravují závody s označením 19,5 MČR ve stromolezení. Závody budou určeny pouze pro závodníky a organizační tým bez přítomnosti veřejnosti. Cílem těchto závodů je především setkání stromolezců a cvičné poměření jejich schopností a sil.

3

Certifikace ETW 2020

Certifikace European Tree Worker pro stromolezce. Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky…

3

Stromek 2020 – Strakonice – ZRUŠENO

Z velmi vážných technických důvodů (nemožnost účasti většiny přednášejících z důvodu restrikcí kolem Covid 19) jsme nuceni konferenci zrušit. V případě zájmu je možné zúčastnit se této konference v Praze 11. 9. 2020. Mrzí nás to a děkujeme za pochopení, SZKT.

3

Altaj pěšky, na koni i raftu – 12/2020

„Moje cesta nebyla cestou botanika, zoologa, krajináře nebo ochranáře, ale spíš touláním se neznámou zemí po svých, na koni či raftu. Jela jsem poznávat nové kraje a poznala jsem hlavně sama sebe. Tak třeba i proto se na konci adventní doby můžeme spolu na chvilku zastavit. A pokud naše pozvání přijmete, bude mi opravdu ctí.“
Katarína

3

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. I. část

Hlavními body kterým se program bude věnovat: právní ochrana dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, změna §8 ve vztahu k zákonu o drahách, vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení….
Partnerem webináře je firma ALL4TREES – specialista na arboristiku

3

Hajničky – 2/2021

Webinář představí širokou škálu domácích druhů hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. Dopodrobna se budeme věnovat jejich použití v zahradním designu, různým strategiím rozmnožování a jejich nárokům na pěstování. Partnerem webináře je Dendrologická zahrada Průhonice.

3

Extenzivní zelené střechy – 3/2021

Přednáška představí ucelený přehled problematiky zelených střech od historie po současnost, přiblíží jejich realizace, možnosti skladby souvrství, správný výběr rostlin či vhodných materiálů a také i jejich nevýhody.

3

Slasti a strasti správy zeleně v praxi – diskusní fórum k problematice péče o veřejnou zeleň. Účast je zdarma!

Otevřené diskusní fórum k problematice správy veřejné zeleně určené všem zainteresovaným subjektům, od správce zeleně a dodavatele až po zastupitele a starosty měst a obcí. Přímými diskutujícími budou členové sekce Správa zeleně z vybraných měst a obcí. Zapojení dalších je možné přes aplikaci Zoom, případně chatem na Youtube.

3

Hodnocení vitality dřevin – 5/2021

Webinář je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením dřevin ve městech. Detailně rozebereme jednotlivé faktory vstupující do hodnocení vitality dřevin. Partnerem webináře je LDF MENDELU Brno.

3

Exkurze do Obříství, aneb než se vypěstuje strom – 6/2021

SZKT a Arboeko vás srdečně zvou do areálu školek v Obříství na prohlídku aktuálního sortimentu a na exkurzi celým procesem školkařské technologie – od mladého stromu k alejovému. Rovněž vám na konkrétních druzích ukážeme hlavní kritéria kvality výpěstku alejového stromu. Akce je učena široké odborné veřejnosti, zástupcům měst a obcí, realizačním firmám, krajinářským architektům, apod.
Exkurzi, včetně malého občerstvení, pro vás Arboeko připravilo v rámci spolupráce se SZKT.
Pro členy SZKT je exkurze zdarma! Pro nečleny je účast zpoplatněna manipulačním poplatkem.

3

Exkurze do Obříství, aneb než se vypěstuje strom – druhý termín- 6/2021

SZKT a Arboeko vás srdečně zvou do areálu školek v Obříství na prohlídku aktuálního sortimentu a na exkurzi celým procesem školkařské technologie – od mladého stromu k alejovému. Rovněž vám na konkrétních druzích ukážeme hlavní kritéria kvality výpěstku alejového stromu. Akce je učena široké odborné veřejnosti, zástupcům měst a obcí, realizačním firmám, krajinářským architektům, apod.
Exkurzi, včetně malého občerstvení, pro vás Arboeko připravilo v rámci spolupráce se SZKT.
Pro členy SZKT je exkurze zdarma! Pro nečleny je účast zpoplatněna manipulačním poplatkem.

3

Stromovka – geneze obnovy parku – 9/2021

Cílem setkání je představit koncepční obnovu parku Královská obora Stromovka a seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi i problémy, které tato práce přináší v rámci zadávání a návrhu projektů, realizací a následné péče.

3

Technika a technologie řezu stromů – webinář – 11/2021

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení.

3

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

3

Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro dodavatele- 3/2022

Webinář si klade za cíl seznámit dodavatele s nejnovějšími postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek a s riziky a příležitostmi, které z těchto postupů vyplývají. Přednáška bude zaměřena na práva a povinnosti dodavatele v rámci procesu zadávacího řízení a následné realizace plnění veřejných zakázek v oblasti zeleně.

3

Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zadavatele – 3/2022

Přednáška bude zaměřena na práva, povinnosti a vhodné postupy zadavatelů při přípravě a realizaci veřejných zakázek. Přednášející se bude zabývat přípravou podkladů pro zadání veřejné zakázky, tj. vytváření vhodných pasportů či projektů, přípravou samotné zadávací dokumentace veřejné zakázky, průběhem zadávacího řízení, vytvoření kvalitního návrhu smlouvy a následně zajištěním řádného plnění veřejné zakázky.

3

Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 3/2022

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

3

Workshop, kde nemusíte hnout prstem, ale trochu budete chtít… – 5/2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Praktické ukázky s výkladem přímo v Čelakovského sadech od kolegů, kteří o park pečují.

Pokusíme se vás seznámit s činností udržovatelů a pečovatelek v Čelakovského sadech a okolí Národního muzea.

Přímo na místě budou prakticky předvedeny nejdůležitější činnosti, které jsou nezbytné pro udržení parku ve formě.

Kapacita akce je omezena na 30 účastníků a předností právo k přihlášení bude poskytnuto členům SZKT!

3

Shromáždění členů Sekce SZKT správa zeleně + exkurze „Holandsko na řece Otavě“- 5/2022 – ZMĚNA TERMÍNU (původně 26. 4. 2022). Z důvodu nízkých teplot a pomalého nakvétání je Shromáždění přesunuto na 5. 5. 2022!

Shromáždění členů proběhne od 10.00 hod. v budově Městského úřadu ve Strakonicích. Pro zpříjemnění procedurálních povinností jsme pro vás se strakonickými kolegy připravili exkurzi po rozkvetlých květinových záhonech ve městě. Stěžejním programem bude použití cibulovin a dvouletek na letničkových i smíšených záhonech, nebo v trávnících.

3

Rok s dendrologií 2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Čtyřdílný cyklus seznamuje účastníky s kompletním sortimentem dřevin (cca 100 rostlin během jednoho workshopu), učí jejich determinaci, seznámí s jejich nároky a způsoby použití. Dle termínů přednášek je akcentován estetický účinek dřevin v určitém období roku.

3

Rhododendrony a azalky- 5/2022

Odlišné druhy pěnišníků rostou v různých biotopech od hladiny moře po hřebeny hor, od nížin až nad hranici lesa, od tropického rovníkového pásma až po arktickou tundru. Vysoká diverzita druhů je pak důležitá nejen pro jejich evoluční vývoj, ale také pro šlechtění. Řada odrůd pěnišníků zdomácněla v našich zahradách a parcích, kde se staly nepostradatelnou součástí výsadeb. Nyní se pokusíme tyto dřeviny blíže představit jak v rámci přednášky, tak i během exkurze po Dendrologické zahradě.

3

Odebírejte newsletter a nezmeškejte žádnou novinku