Výběrové řízení na AOPK ČR – specialistu pro koordinaci a administraci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), SC 2.2 „Zelená infrastruktura měst a obcí!.  Jedná se o spolupráci na hodnocení projektů zahradní a krajinářské architektury v rámci sídel, tvorbě odborných stanovisek, spolupráce s kolegy z regionálních pracovišť, poskytování odborných konzultací žadatelům. Za výhodu se považují znalosti a  širší souvislosti v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, plánování sídelní zeleně a veřejného prostoru, dendrologie, vegetačních prvků, zakládání a údržby zeleně a znalosti technologických postupů. Předpokládá se schopnost orientace a čtení v projektové dokumentaci staveb.

Podrobné informace zde: Odborný rada – krajinný ekolog/ekoložka

Zpět