Město Havlíčkův Brod činí v souladu s § 6 zákona č.3’|212002 Sb. veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení místa referenta pro výkon státní správy na odboru životního prostředí MěÚ v Havlíčkově Brodě zařazeného do l0. platové třídy na úvazek 40 hodin týdně na dobu neurčitou.

Veškeré informace zde.