Botanický ústav, v. v. i. je majitelem a správcem Průhonického parku – národní kulturní památky a památky UNESCO. Pojďte s námi obnovovat krásu unikátního díla zahradní architektury! V období 2020 – 2023 se budeme věnovat revitalizaci porostů, parkových cest, nákupu mechanizace pro úpravy v parku, opravám drobných staveb v parku a vytváření nových expozic pro návštěvníky v projektu č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004660 financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu. Pro tento projekt je otevřena nová pozice na kterou hledáme odborníka!

Co budete mít na starost:

 • Komplexní řízení realizace podprojektů 1PP – Obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů, 2PP – Obnova parkových cest, 3 PP – Informační a navigační systém podle prováděcí dokumentace.
 • Plánovaní, vyjednání a překládání změn v provedení projektu po technické, finanční i časové stránce ve spolupráci s vedoucím Správy Průhonického parku (SPP), vedoucí Technicko-správního úseku (TSÚ) finančním manažerem projektu, autorským a technickým dozorem (AD, TDI) a dodavateli.
 • Odpovědnost za dodržování termínů a kvality práce určených podprojektů ve spolupráci s projektovým manažerem projektu, vedoucím (SPP), vedoucí TSÚ, AD, TDI a vybranými dodavateli prací v parku.
 • Příprava technických specifikací pro zadávací dokumentace vybraných výběrových řízení ve spolupráci s vedoucím SPP, vedoucí TSÚ a finančním manažerem.
 • Řízení rizik ve spolupráci s vedením instituce, pravidelný reporting vedení.
 • Komunikace s Krajským úřadem Středočeského kraje – Odborem kultury a památkové péče a Národním památkovým ústavem.
 • Pravidelné odevzdávání podkladů pro zprávy o realizaci projektu pro projektového a finančního manažera.

Co od Vás očekáváme:

 • vysokoškolské vzdělání, nebo VOŠ v oboru Zahradní a krajinářská architektura nebo v příbuzných oborech (např. Krajinářská architektura, Management zahradních a krajinářských úprav, …), případně středoškolské vzdělání zahradnického/lesnického zaměření
 • praxi s realizací větších projektů v oboru zahradní a krajinářské tvorby v památkových objektech, jejich vedením, zkušenost s plánováním etap
 • dobrá orientace v dendrologii, rostlinném sortimentu, technických a technologických postupech oboru ZaKA, arboristice
 • praktická znalost dendrologických průzkumů a pěstebních opatření
 • znalost v oblasti realizace parkových mlatových cest
 • praxi s jednáním s dodavateli prací, AD, TDI, dotčenými orgány státní správy
 • perfektní orientaci v projektové dokumentaci a rozpočtu oboru ZaKA (včetně stavební dokumentace)
 • velmi dobré komunikační schopnosti směrem k vedením instituce, oborovým odborníkům, back-up týmu
 • vysoké pracovní nasazení
 • znalost programů MS Office, CAD nebo jiných grafických programu
 • řidičský průkaz skupiny B

Oceníme

 • předchozí zkušenosti s projekty IROP
 • logické a technické myšlení, samostatnost, rozhodnost a zodpovědný přístup
 • transparentní a férové jednání
 • chuť a schopnost fungovat v týmu

Co Vám můžeme nabídnout:

 • možnost podílet se na významné památkové obnově unikátního díla krajinářské architektury
 • zajímavou a tvůrčí práci s možností vidět za sebou výsledky;
 • krásné prostředí Průhonického parku;
 • motivační mzdové ohodnocení;
 • pestré zaměstnanecké benefity (stravenky, 25 dní dovelené, 5 dní sick days, příspěvek na penzijní -pojištění, Multipass kartu, možnost stravování a parkování na pracovišti;
 • mobilní telefon a notebook;
 • flexibilní pracovní dobu a možnost občasné práce z domova.

Předpokládaný nástup: listopad 2020 nebo dohodou.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zasílejte na Jaroslavu Odvárkovou, tel. 271 015 140, e-mail: jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *