Archiv akcí

 • Webinář
 • proběhlo 16. 11. 2021
 • Jiné
 • Ing. Pavel Wágner

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení.

Detail akce
3
 • Konference
 • proběhlo 21. 09. 2021 - 24. 09. 2021
 • Praha
 • Odborný garant programu: Ing. Jiří Rozsypálek a Ing. Šárka Weberová

Dovolujeme si vás pozvat na 20. ročník národní arboristické konference STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM s podtitulem "Zahradnické základy pro pokročilé" - kapacita naplněna!

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 16. 09. 2021
 • Praha

Cílem setkání je představit koncepční obnovu parku Královská obora Stromovka a seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi i problémy, které tato práce přináší v rámci zadávání a návrhu projektů, realizací a následné péče.

Detail akce
3
 • Workshop
 • proběhlo 30. 07. 2021 - 01. 08. 2021
 • Brno
 • Odborný garant programu: Ing. Jiří Rozsypálek

Třídenní praktický workshop konaný v nádherných prostorách arboreta Křtiny. Akce je určena pro začínající i praktikující arboristy, správce zeleně, stromolezce i studenty. Nabídneme účastníkům možnost si pod vedením zkušených lektorů prakticky vyzkoušet arboristické dovednosti v deseti základních oblastech.

Detail akce
3
 • Exkurze
 • proběhlo 29. 06. 2021
 • Jiné
 • Ing. Stanislav Flek a Ing. Zdeněk Málek

SZKT a Arboeko vás srdečně zvou do areálu školek v Obříství na prohlídku aktuálního sortimentu a na exkurzi celým procesem školkařské technologie – od mladého stromu k alejovému. Rovněž vám na konkrétních druzích ukážeme hlavní kritéria kvality výpěstku alejového stromu. Akce je učena široké odborné veřejnosti, zástupcům měst a obcí, realizačním firmám, krajinářským architektům, apod. Exkurzi, včetně malého občerstvení, pro vás Arboeko připravilo v rámci spolupráce se SZKT. Pro členy SZKT je exkurze zdarma! Pro nečleny je účast zpoplatněna manipulačním poplatkem.

Detail akce
3
 • Exkurze
 • proběhlo 22. 06. 2021
 • Jiné
 • Ing. Stanislav Flek a Ing. Zdeněk Málek

SZKT a Arboeko vás srdečně zvou do areálu školek v Obříství na prohlídku aktuálního sortimentu a na exkurzi celým procesem školkařské technologie – od mladého stromu k alejovému. Rovněž vám na konkrétních druzích ukážeme hlavní kritéria kvality výpěstku alejového stromu. Akce je učena široké odborné veřejnosti, zástupcům měst a obcí, realizačním firmám, krajinářským architektům, apod. Exkurzi, včetně malého občerstvení, pro vás Arboeko připravilo v rámci spolupráce se SZKT. Pro členy SZKT je exkurze zdarma! Pro nečleny je účast zpoplatněna manipulačním poplatkem.

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 18. 06. 2021
 • Olomouc
 • Ing. Martin Vlasák, Ph.D. a Jiří Malaska, vedoucí botanické zahrady a rozária

V rámci semináře se seznámíte se sortimentem růží druhého největšího rozária v ČR. Provedou vás a odborný výklad podají Ing. Martin Vlasák, Ph.D. a pan Jiří Malaska, vedoucí botanické zahrady a rozária.

Detail akce
3
 • Závod
 • proběhlo 11. 06. 2021 - 13. 06. 2021
 • Konopiště

MČR je národní soutěž, ve které se utkávají čeští stromolezci. Poskytuje platformu a zázemí pro arboristy, kteří zde mají možnost...

Detail akce
3
 • Exkurze
 • proběhlo 08. 06. 2021
 • Brno
 • Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Denisovy sady, park Koliště, park na Špilberku a park Lužánky - exkurze přiblíží základní faktické informace o jejich vzniku, vývoji a kulturně-historických hodnotách.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 01. 06. 2021
 • Jiné
 • Ing. Petr Martinek, Ph.D.

Webinář bude specifikovat druhy hmyzu, které v aktuálních podmínkách přítomnosti abiotických stresových činitelů a specifických stanovištních podmínek nelesní dřevinné vegetace představují potenciálně limitující faktor pro čerstvé výsadby, dospívající dřeviny i staré stromy. Partnerem webináře je LDF MENDELU Brno.

Detail akce
3
 • Exkurze
 • proběhlo 25. 05. 2021
 • Průhonice
 • Ing. Josef Souček - dendrolog a Ing. Jiří Šmída - Správa Průhonického parku

Zveme vás na jarní kompozičně - dendrologickou exkurzi do parku, kterou povedou Ing. Josef Souček a Ing. Jiří Šmída.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 04. 05. 2021
 • Jiné
 • Ing. Jiří Rozsypálek

Webinář je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením dřevin ve městech. Detailně rozebereme jednotlivé faktory vstupující do hodnocení vitality dřevin. Partnerem webináře je LDF MENDELU Brno.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 13. 04. 2021
 • Jiné

Otevřené diskusní fórum k problematice správy veřejné zeleně určené všem zainteresovaným subjektům, od správce zeleně a dodavatele až po zastupitele a starosty měst a obcí. Přímými diskutujícími budou členové sekce Správa zeleně z vybraných měst a obcí. Zapojení dalších je možné přes aplikaci Zoom, případně chatem na Youtube.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 23. 03. 2021
 • Jiné
 • Josef Vokál

Přednáška představí ucelený přehled problematiky zelených střech od historie po současnost, přiblíží jejich realizace, možnosti skladby souvrství, správný výběr rostlin či vhodných materiálů a také i jejich nevýhody.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 11. 03. 2021
 • Jiné
 • doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Cestopisné vyprávění představí zajímavé parky Chicaga a okolí. Obecně se budou probírat témata zahradních úprav ve městech USA a porovnání s naší realitou.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 02. 03. 2021
 • Jiné
 • Petr Kohout, Ph.D. | Mikrobiologický ústav AVČR, Praha, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Přednáška nabídne hlubší vhled do vzniku a fungování všech typů mykorhizních symbióz a pochopení významu této symbiózy pro rostliny a houby, ale i celé ekosystémy. Partnerem webináře je Symbiom.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 25. 02. 2021
 • Jiné
 • Ing. Tereza Antošová

Webinář představí širokou škálu domácích druhů hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. Dopodrobna se budeme věnovat jejich použití v zahradním designu, různým strategiím rozmnožování a jejich nárokům na pěstování. Partnerem webináře je Dendrologická zahrada Průhonice.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 12. 01. 2021
 • Jiné
 • Ing. Jiří Rozsypálek

Biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin. Partnerem webináře je ALL4TREES s.r.o.

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 07. 01. 2021
 • Jiné
 • JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Hlavními body kterým se program bude věnovat: právní ochrana dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, změna §8 ve vztahu k zákonu o drahách, vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.... Partnerem webináře je firma ALL4TREES - specialista na arboristiku

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 21. 12. 2020
 • Jiné
 • Ing. Katarína Ruschková

"Moje cesta nebyla cestou botanika, zoologa, krajináře nebo ochranáře, ale spíš touláním se neznámou zemí po svých, na koni či raftu. Jela jsem poznávat nové kraje a poznala jsem hlavně sama sebe. Tak třeba i proto se na konci adventní doby můžeme spolu na chvilku zastavit. A pokud naše pozvání přijmete, bude mi opravdu ctí." Katarína

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 26. 11. 2020
 • Jiné
 • Doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.

Po suchém jaru letos následovalo deštivé léto. Reagují stromy na sucho na jaře jinak než na sucho v létě? Nechá to na nich následky na celou vegetační sezónu? Partnerem webináře jsou www.zavlazovacivaky.cz

Detail akce
3
 • Webinář
 • proběhlo 19. 11. 2020
 • Jiné
 • Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. Mgr. Eva Jeníková, Ing. Jana Pyšková a Ing. Petr Förchtgott

První z připravovaných webinářů ve spolupráci se sekcí ČAKA (Česká asociace pro krajinářskou architekturu, sekce SZKT) Partnerem webináře je: www.baobab.cz

Detail akce
3
 • Konference
 • proběhlo 30. 10. 2020
 • Strakonice
 • Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Z velmi vážných technických důvodů (nemožnost účasti většiny přednášejících z důvodu restrikcí kolem Covid 19) jsme nuceni konferenci zrušit. V případě zájmu je možné zúčastnit se této konference v Praze 11. 9. 2020. Mrzí nás to a děkujeme za pochopení, SZKT.

Detail akce
3
 • Konference
 • proběhlo 06. 10. 2020
 • Frýdek-Místek
 • Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Z velmi vážných technických důvodů (nemožnost účasti většiny přednášejících z důvodu restrikcí kolem Covid 19) jsme nuceni konferenci zrušit. V případě zájmu je možné zúčastnit se této konference v Praze 11. 9. 2020. Mrzí nás to a děkujeme za pochopení, SZKT.

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 22. 09. 2020
 • Praha
 • Ing. Josef Souček

Druhá část cyklu souboru přednášek zabývající se jehličnatými dřevinami světa s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. … od nejmenšího po...

Detail akce
3
 • Konference
 • proběhlo 11. 09. 2020
 • Praha
 • Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM, tentokrát v jednodenním formátu. Formát jsme...

Detail akce
3
 • Certifikace
 • proběhlo 16. 07. 2020
 • Mělník

Certifikace European Tree Worker pro stromolezce. Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky...

Detail akce
3
 • Závod
 • proběhlo 26. 06. 2020 - 28. 06. 2020
 • Jiné
 • Garant: Jakub Fanta

Dle aktuální situace garant se svým týmem připravují závody s označením 19,5 MČR ve stromolezení. Závody budou určeny pouze pro závodníky a organizační tým bez přítomnosti veřejnosti. Cílem těchto závodů je především setkání stromolezců a cvičné poměření jejich schopností a sil.

Detail akce
3
 • Exkurze
 • proběhlo 10. 06. 2020 - 12. 06. 2020
 • Jiné
 • Odborný garant programu: RNDr. Ivana Jongepierová

Exkurze představí nyní aktuální trend zakládání květnatých luk z pohledu managementu přírodních lučních společenstev v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Detail akce
3
 • Konference
 • proběhlo 27. 11. 2019 - 29. 11. 2019
 • Luhačovice

Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn.

Detail akce
3
 • Konference
 • proběhlo 09. 10. 2019 - 10. 10. 2019
 • Ostrava

Výzvy spojené s přetvářením průmyslových měst: Jak vypadá průmyslové město budoucnosti, ve kterém se dá dobře žít? Jaké hnací síly...

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 03. 10. 2019
 • Jiné
 • Ing. Adam Baroš

Podzim na Dendrologické zahradě v plném proudu ukáže, jak proměnlivé mohou trvalkové výsadby být a jak lze využít podceňovaného aspektu podzimního...

Detail akce
3
 • Exkurze
 • proběhlo 18. 09. 2019 - 20. 09. 2019
 • Jiné
 • Ing. Tomáš Sklenář a Ing. Jana Pyšková - garanti programu

Třídenní exkurze po dílech krajinářské architektury v Čechách 2019 Připravili jsme rozmanitý koktejl realizací krajinářské architektury z nedávné doby – zahradu MŠ...

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 20. 06. 2019
 • Praha
 • Ing. Petr Martinek, Ph. D.

Náplní tohoto workshopu bude praktická terénní pochůzka kolem dřevin v parku Stromovka. Workshop bude tvořen rozsáhlým výkladem s praktickými ukázkami determinace...

Detail akce
3
 • Workshop
 • proběhlo 18. 06. 2019
 • Brno
 • Ing. Petr Martinek, Ph. D.

Náplní tohoto workshopu bude praktická terénní pochůzka kolem dřevin v parku Lužánky. Workshop bude tvořen rozsáhlým výkladem s praktickými ukázkami determinace...

Detail akce
3
 • Exkurze
 • proběhlo 18. 06. 2019 - 19. 06. 2019
 • Jiné
 • Odborný garant programu: Ing. Jitka Trevisan

CO JE TO BUGA? BUGA (Bundesgartenschau) je německá spolková zahradnická výstava, která se koná pravidelně  každý lichý rok ve vybraném německém...

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 24. 05. 2019
 • Jiné
 • Garant programu: Ing. Jiří Rozsypálek

V rámci Mistrovství ČR ve stromolezení jsme připravili odborný doprovodný program nejen pro arboristy – stromolezce.  ...

Detail akce
3
 • Certifikace
 • proběhlo 30. 04. 2019
 • Jiné
 • Garant certifikace: Ivo Peřina

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro...

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 18. 04. 2019
 • Jiné
 • Zdeněk Kiesenbauer

Pěstováni cibulovin v Dendrologické zahradě má tradici dlouhou již několik desítek let. Postupně bylo v Dendrologické zahradě odzkoušeno přes 400 druhů...

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 14. 03. 2019
 • Praha
 • Ing. Jiří Rozsypálek

Program tohoto pětihodinového školení bude rozdělen do několika částí. Na úvod bude probrán význam dřevin ve městě, benefity a rizika,...

Detail akce
3
 • Workshop
 • proběhlo 26. 02. 2019 - 27. 02. 2019
 • Jiné
 • Ing. Martin Vlasák, Ph. D.

Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou...

Detail akce
3
 • Seminář
 • proběhlo 05. 02. 2019
 • Praha
 • Ing . Jana Pyšková, Ing. Petr Hanzelka, Ph. D., Bc. Tomáš Vencálek, Bc. Hana Pollertová, Ing. Tereza Antošová (Vlasáková), Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. a Bc. Tomáš Vencálek

Trvalkové výsadby v zimě, Keře a stromy zajímavé v zimě, Zimní ochrana záhonů prakticky a esteticky, Návštěvy “zimních zahrad”, návštěva...

Detail akce
3