Archiv akcí

Konference ke Dni krajiny 2023

Cílem konference je nastínit problematiku krajiny – jež zahrnuje spojité zastavěné i nezastavěné území, sídla i volnou krajinu – jako ucelené téma. Ukážeme možnosti řešení problémů i rozvoje potenciálů v rámci komplexního, mezioborového přístupu, který nabízí krajinářská architektura.

Trvalky – pozdně letní a podzimní aspekt – 10/2023

Podzim bude v tomto období na Dendrologické zahradě v plném proudu. Ukáže, jak proměnlivé mohou trvalkové výsadby být a jak lze využít podceňovaného aspektu podzimního zbarvení v kombinaci se zajímavými strukturami a texturami uschlých částí rostlin.

Strom pro život – život pro strom „Limity“- 9/2023

Dvoudenní národní arboristická konference. Program konference bude i letos koncipován ve dvou souběžných částech se společným dopoledním blokem první den konference. V hlavním sále bude probíhat arboristický program a ve druhém sále program připravený speciálně pro stromolezce.

Stromovka – geneze obnovy parku – 6/2023

Cílem setkání je představit koncepční obnovu parku Královská obora Stromovka a seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi i problémy, které tato práce přináší v rámci zadávání a návrhu projektů, realizací a následné péče.

NP České Švýcarsko – exkurze

Exkurze zavede účastníky na nejvíce zasažená místa kolem obce Mezná a Mezní Louka a okolí Havraní skály u Jetřichovic. Účastníci se tak budou moci na vlastní oči přesvědčit, jak pracuje příroda. Kapacita je omezena na 25 účastníků!

Zavlažovací vaky: spása nebo zkáza? – webinář – 5/2023

Kolem zavlažovacích vaků koluje spousta mýtů. Pojďme se spolu podívat na to, kdy vaky použít, jak je správně používat, kdy zalévat, kde zalévat a jak je to s těmi mýty. Podíváme se na výhody a nevýhody jednotlivých materiálů a modelů.

Hajničky a podrostové trvalky – jejich využití v zahradách 4/2023

KAPACITA NAPLNĚNA! Seminář představí širokou škálu domácích druhů hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. V druhé terénní části semináře projdeme v Dendrologické zahradě hajní partie s podrostovými trvalkami i nové pokusy směsných trvalkových výsadeb do stínu.

Technika a technologie řezu stromů – akreditovaný webinář – 3/2023

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení.

Zakládání, regenerace a údržba travnatých ploch ve veřejném prostoru – 3/2023

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Duby Evropy a Malé Asie – 12/2022

Přednáška seznamuje výhradně s přírodními lokacemi všech druhů evropských dubů. Všechny fotografie a pozorování byly pořízeny v rámci botanických expedic na různých přírodních stanovištích jednotlivých druhů. Zabývá se morfologií, růstem a případným použitím jednotlivých druhů a ve stejné míře i krajinou a celkovým popisem lokací jednotlivých druhů. Stručně rekapituluje srovnávací introdukci těchto druhů na našem území. 

25. Dny zahradní a krajinářské tvorby „V přízemí“- 11/2022

Letošní téma je „PŘÍZEMÍ“ krajiny v urbanizované i volné krajině. Travnaté porosty luční i rekreační, záhony, mokřady, podrosty v lesích i v zemědělské krajině nebo nivách řek jsou důležitou součástí práce krajinářských architektů, zahradních návrhářů, zahradníků, arboristů i úředníků, je jim věnována velká pozornost při výuce i výzkumu.

Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 9/2022

Biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin. Na příkladech bude vysvětlena výživa, pronikání infekce a ekologie dřevních hub; jednotlivě budou probírány nejdůležitější druhy dřevních hub s významným vlivem na provozní bezpečnost a zdravotní stav stromů ve městském prostředí.

Zájezd na veletrh GaLaBau 2022

KAPACITA NAPLNĚNA! GaLaBau je mezinárodní veletrh zahradní a krajinářské tvorby, městského mobiliáře a dětských a sportovních hřišť, který se koná pravidelně každý sudý rok v září, v bavorském Norimberku. V partnerské spolupráci s NürnbergMesse, GmBh a společností PROveletrhy s.r.o.

Konference Strom pro život – život pro strom 2022

Letošní konference bude jiná než ty předchozí. Souběžně s programem v hlavním přednáškovém sálu poběží po celé dva dny prezentace určené především stromolezcům a arboristům. Čtvrteční odpoledne navíc otevře i třetí místnost, která bude věnována GIS, bez kterých nelze efektivně veřejnou zeleň spravovat...

Exkurze Městská stromořadí v Drážďanech – 8/2022

Středobodem exkurze, bude prohlídka uličních stromořadí v centru města, zaměřená na použití různých druhů a kultivarů stromů vhodných pro výsadbu uličních stromořadí. Exkurzi pořádá sekce SZKT Správa zeleně.

Exkurze Modrozelená proměna Vídně 6/2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Exkurze za příklady velmi inspirativní dynamické proměny města Vídně. Projekty, jsou skvělými příklady implementace principů modrozelené infrastruktury v urbánním prostředí.

21. MČR ve stromolezení

MČR je národní soutěž, ve které se utkávají čeští stromolezci. Poskytuje platformu a zázemí pro arboristy, kteří zde mají možnost předvést…

Trvalky – jarní a časně letní aspekt – 6/2022

Přímo v terénu v Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu. Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů.

Rhododendrony a azalky- 5/2022

Odlišné druhy pěnišníků rostou v různých biotopech od hladiny moře po hřebeny hor, od nížin až nad hranici lesa, od tropického rovníkového pásma až po arktickou tundru. Vysoká diverzita druhů je pak důležitá nejen pro jejich evoluční vývoj, ale také pro šlechtění. Řada odrůd pěnišníků zdomácněla v našich zahradách a parcích, kde se staly nepostradatelnou součástí výsadeb. Nyní se pokusíme tyto dřeviny blíže představit jak v rámci přednášky, tak i během exkurze po Dendrologické zahradě.

Rok s dendrologií 2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Čtyřdílný cyklus seznamuje účastníky s kompletním sortimentem dřevin (cca 100 rostlin během jednoho workshopu), učí jejich determinaci, seznámí s jejich nároky a způsoby použití. Dle termínů přednášek je akcentován estetický účinek dřevin v určitém období roku.

Shromáždění členů Sekce SZKT správa zeleně + exkurze „Holandsko na řece Otavě“- 5/2022 – ZMĚNA TERMÍNU (původně 26. 4. 2022). Z důvodu nízkých teplot a pomalého nakvétání je Shromáždění přesunuto na 5. 5. 2022!

Shromáždění členů proběhne od 10.00 hod. v budově Městského úřadu ve Strakonicích. Pro zpříjemnění procedurálních povinností jsme pro vás se strakonickými kolegy připravili exkurzi po rozkvetlých květinových záhonech ve městě. Stěžejním programem bude použití cibulovin a dvouletek na letničkových i smíšených záhonech, nebo v trávnících.

Tulipány a ostatní cibuloviny – 5/2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Seminář s teoretickou částí během dopoledne a odpolední prohlídkou sortimentu s výkladem přímo v terénu Dendrologické zahrady v Průhonicích.

Workshop, kde nemusíte hnout prstem, ale trochu budete chtít… – 5/2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Praktické ukázky s výkladem přímo v Čelakovského sadech od kolegů, kteří o park pečují. Pokusíme se vás seznámit s činností udržovatelů a pečovatelek v Čelakovského sadech a okolí Národního muzea. Přímo na místě budou prakticky předvedeny nejdůležitější činnosti, které jsou nezbytné pro udržení parku ve formě. Kapacita akce je omezena na 30 účastníků a předností právo k přihlášení bude poskytnuto členům SZKT!

Hajničky a podrostové trvalky – jejich využití v zahradách 4/2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Seminář představí širokou škálu domácích druhů hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. V druhé terénní části semináře projdeme v Dendrologické zahradě hajní partie s podrostovými trvalkami i nové pokusy směsných trvalkových výsadeb do stínu.

Technika a technologie řezu stromů – akreditovaný webinář – 3/2022

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení.

Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 3/2022

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zadavatele – 3/2022

Přednáška bude zaměřena na práva, povinnosti a vhodné postupy zadavatelů při přípravě a realizaci veřejných zakázek. Přednášející se bude zabývat přípravou podkladů pro zadání veřejné zakázky, tj. vytváření vhodných pasportů či projektů, přípravou samotné zadávací dokumentace veřejné zakázky, průběhem zadávacího řízení, vytvoření kvalitního návrhu smlouvy a následně zajištěním řádného plnění veřejné zakázky.

Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro dodavatele- 3/2022

Webinář si klade za cíl seznámit dodavatele s nejnovějšími postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek a s riziky a příležitostmi, které z těchto postupů vyplývají. Přednáška bude zaměřena na práva a povinnosti dodavatele v rámci procesu zadávacího řízení a následné realizace plnění veřejných zakázek v oblasti zeleně.

Řez keřů, růží a lián – 2/2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou dnů.

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení. Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

Technika a technologie řezu stromů – webinář – 11/2021

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení.

Certifikace ETW 2021

Přihlášení je možné pouze do neděle 5. 9. 2021 (viz instrukce níže)!

Strom pro život – život pro strom 2021

Dovolujeme si vás pozvat na 20. ročník národní arboristické konference STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM s podtitulem "Zahradnické základy pro pokročilé" - kapacita naplněna!

Stromovka – geneze obnovy parku – 9/2021

Cílem setkání je představit koncepční obnovu parku Královská obora Stromovka a seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi i problémy, které tato práce přináší v rámci zadávání a návrhu projektů, realizací a následné péče.

Jarní arboristická škola 2021 – s ohledem na pandemii konaná v létě :-)

Třídenní praktický workshop konaný v nádherných prostorách arboreta Křtiny. Akce je určena pro začínající i praktikující arboristy, správce zeleně, stromolezce i studenty. Nabídneme účastníkům možnost si pod vedením zkušených lektorů prakticky vyzkoušet arboristické dovednosti v deseti základních oblastech.

Exkurze do Obříství, aneb než se vypěstuje strom – druhý termín- 6/2021

SZKT a Arboeko vás srdečně zvou do areálu školek v Obříství na prohlídku aktuálního sortimentu a na exkurzi celým procesem školkařské technologie – od mladého stromu k alejovému. Rovněž vám na konkrétních druzích ukážeme hlavní kritéria kvality výpěstku alejového stromu. Akce je učena široké odborné veřejnosti, zástupcům měst a obcí, realizačním firmám, krajinářským architektům, apod. Exkurzi, včetně malého občerstvení, pro vás Arboeko připravilo v rámci spolupráce se SZKT. Pro členy SZKT je exkurze zdarma! Pro nečleny je účast zpoplatněna manipulačním poplatkem.

Exkurze do Obříství, aneb než se vypěstuje strom – 6/2021

SZKT a Arboeko vás srdečně zvou do areálu školek v Obříství na prohlídku aktuálního sortimentu a na exkurzi celým procesem školkařské technologie – od mladého stromu k alejovému. Rovněž vám na konkrétních druzích ukážeme hlavní kritéria kvality výpěstku alejového stromu. Akce je učena široké odborné veřejnosti, zástupcům měst a obcí, realizačním firmám, krajinářským architektům, apod. Exkurzi, včetně malého občerstvení, pro vás Arboeko připravilo v rámci spolupráce se SZKT. Pro členy SZKT je exkurze zdarma! Pro nečleny je účast zpoplatněna manipulačním poplatkem.

Vyznání růžím – 6/2021 – ZRUŠENO

V rámci semináře se seznámíte se sortimentem růží druhého největšího rozária v ČR. Provedou vás a odborný výklad podají Ing. Martin Vlasák, Ph.D. a pan Jiří Malaska, vedoucí botanické zahrady a rozária.

MČR ve stromolezení

MČR je národní soutěž, ve které se utkávají čeští stromolezci. Poskytuje platformu a zázemí pro arboristy, kteří zde mají možnost předvést…

Hmyz významně omezující důležité funkce nelesní dřevinné vegetace – 6/2021

Webinář bude specifikovat druhy hmyzu, které v aktuálních podmínkách přítomnosti abiotických stresových činitelů a specifických stanovištních podmínek nelesní dřevinné vegetace představují potenciálně limitující faktor pro čerstvé výsadby, dospívající dřeviny i staré stromy. Partnerem webináře je LDF MENDELU Brno.

Hodnocení vitality dřevin – 5/2021

Webinář je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením dřevin ve městech. Detailně rozebereme jednotlivé faktory vstupující do hodnocení vitality dřevin. Partnerem webináře je LDF MENDELU Brno.

Slasti a strasti správy zeleně v praxi – diskusní fórum k problematice péče o veřejnou zeleň. Účast je zdarma!

Otevřené diskusní fórum k problematice správy veřejné zeleně určené všem zainteresovaným subjektům, od správce zeleně a dodavatele až po zastupitele a starosty měst a obcí. Přímými diskutujícími budou členové sekce Správa zeleně z vybraných měst a obcí. Zapojení dalších je možné přes aplikaci Zoom, případně chatem na Youtube.

Extenzivní zelené střechy – 3/2021

Přednáška představí ucelený přehled problematiky zelených střech od historie po současnost, přiblíží jejich realizace, možnosti skladby souvrství, správný výběr rostlin či vhodných materiálů a také i jejich nevýhody.

Chicago a New York – 3/2021

Cestopisné vyprávění představí zajímavé parky Chicaga a okolí. Obecně se budou probírat témata zahradních úprav ve městech USA a porovnání s naší realitou.

Hajničky – 2/2021

Webinář představí širokou škálu domácích druhů hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. Dopodrobna se budeme věnovat jejich použití v zahradním designu, různým strategiím rozmnožování a jejich nárokům na pěstování. Partnerem webináře je Dendrologická zahrada Průhonice.

Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 1/2021

Biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin. Partnerem webináře je ALL4TREES s.r.o.

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. I. část

Hlavními body kterým se program bude věnovat: právní ochrana dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, změna §8 ve vztahu k zákonu o drahách, vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.... Partnerem webináře je firma ALL4TREES - specialista na arboristiku

Altaj pěšky, na koni i raftu – 12/2020

"Moje cesta nebyla cestou botanika, zoologa, krajináře nebo ochranáře, ale spíš touláním se neznámou zemí po svých, na koni či raftu. Jela jsem poznávat nové kraje a poznala jsem hlavně sama sebe. Tak třeba i proto se na konci adventní doby můžeme spolu na chvilku zastavit. A pokud naše pozvání přijmete, bude mi opravdu ctí." Katarína

Rostliny a sucho z pohledu fyziologa – 11/2020

Po suchém jaru letos následovalo deštivé léto. Reagují stromy na sucho na jaře jinak než na sucho v létě? Nechá to na nich následky na celou vegetační sezónu? Partnerem webináře jsou www.zavlazovacivaky.cz

Stromek 2020 – Strakonice – ZRUŠENO

Z velmi vážných technických důvodů (nemožnost účasti většiny přednášejících z důvodu restrikcí kolem Covid 19) jsme nuceni konferenci zrušit. V případě zájmu je možné zúčastnit se této konference v Praze 11. 9. 2020. Mrzí nás to a děkujeme za pochopení, SZKT.

Stromek 2020 – Frýdek Místek – ZRUŠENO

Z velmi vážných technických důvodů (nemožnost účasti většiny přednášejících z důvodu restrikcí kolem Covid 19) jsme nuceni konferenci zrušit. V případě zájmu je možné zúčastnit se této konference v Praze 11. 9. 2020. Mrzí nás to a děkujeme za pochopení, SZKT.

Dendrologický cestopis 2. část – 9/2020

Druhá část cyklu souboru přednášek zabývající se jehličnatými dřevinami světa s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. … od nejmenšího po…

Stromek 2020 – Praha

Dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM, tentokrát v jednodenním formátu. Formát jsme…

Certifikace ETW 2020

Certifikace European Tree Worker pro stromolezce. Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně….

19,5 MČR ve stromolezení 2020

Dle aktuální situace garant se svým týmem připravují závody s označením 19,5 MČR ve stromolezení. Závody budou určeny pouze pro závodníky a organizační tým bez přítomnosti veřejnosti. Cílem těchto závodů je především setkání stromolezců a cvičné poměření jejich schopností a sil.

Bílé Karpaty 6/2020

Exkurze představí nyní aktuální trend zakládání květnatých luk z pohledu managementu přírodních lučních společenstev v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Garantka RNDr. Ivana…

24. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019

Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn.

URBANSCAPES Ostrava 2019

Výzvy spojené s přetvářením průmyslových měst: Jak vypadá průmyslové město budoucnosti, ve kterém se dá dobře žít? Jaké hnací síly je…

Trvalky – podzimní efekt – 10/2019

Podzim na Dendrologické zahradě v plném proudu ukáže, jak proměnlivé mohou trvalkové výsadby být a jak lze využít podceňovaného aspektu podzimního zbarvení…

Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 9/2019

Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.Kurz bude rozdělen do…

Procházka parkem s entomologem, Brno – 6/2019

Náplní tohoto workshopu bude praktická terénní pochůzka kolem dřevin v parku Lužánky. Workshop bude tvořen rozsáhlým výkladem s praktickými ukázkami determinace hmyzu,…

Certifikace ETW – 4/2019

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale…

Tulipány a ostatní cibuloviny – 4/2019

Pěstováni cibulovin v Dendrologické zahradě má tradici dlouhou již několik desítek let. Postupně bylo v Dendrologické zahradě odzkoušeno přes 400 druhů a odrůd…

Základy hodnocení stromů – 3/2019

Program tohoto pětihodinového školení bude rozdělen do několika částí. Na úvod bude probrán význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která…

Řez keřů, růží a lián – 2/2019)

Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou dnů.

Zahrada a park v zimě – 2/2019

Trvalkové výsadby v zimě, Keře a stromy zajímavé v zimě, Zimní ochrana záhonů prakticky a esteticky, Návštěvy „zimních zahrad“, návštěva Botanické zahrady

Odebírejte newsletter a nezmeškejte žádnou novinku