(IFLA – Mezinárodní federace krajinářských architektů) byla založena v roce 1948 a sdružuje jak národní profesní organizace krajinářských architektů, tak jednotlivce z těch zemi, kde zatím národní profesní organizace založeny nejsou. V současnosti je to 58 národních sdružení a jednotlivci z 18 zemí. Vždy jen jedna národní organizace může být členem IFLA, toto kritérium má za cíl sjednocení oboru v rámci jednotlivých zemí.

V rámci IFLA jsou ustaveny od 1.1.2007 čtyři regiony:

  • americký region – státy severní, jižní a střední Ameriky
  • evropský region – státy Evropy
  • africký region – státy Afriky a Středního Východu
  • asijský region – státy Asie, Austrálie, Nový Zéland

Nejstarší a počtem členů největší národní asociací je American Society of Landscape Architects (ASLA – Americká společnost krajinářských architektů), která byla založena v roce 1899 a nyní má přes 12 000 členů. Autorizace krajinářský architekt je udělována ve 45 státech USA, uznané vzdělání pro obor poskytuje 60 universit v USA a Kanadě.

Českým členem IFLA je od roku 1996 Sekce krajinářské architektury- IFLA, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která v ČR působí od roku 1990. Členem této sekce se může stát každý člen SZKT, který je zároveň autorizovaným architektem pro obor krajinářská architektura.

V dubnu 1989 byla v Bruselu podepsána dohoda některých profesních asociací krajinářských architektů členských zemí Evropského společenství, které souhlasily s vytvořením EFLA – European Foundation for Landscape Architecture (Evropská nadace pro krajinářskou architekturu). Cílem tohoto mezinárodního sdružení, bylo řešit oborovou tématiku v rámci Evropské unie. Toto rozhodnutí mělo ve své době opodstatnění, postupně však došlo k tomu, že se činnost Centrálního regionu IFLA a EFLA začala překrývat. EFLA sdružující 19 národních asociací krajinářských architektů, řešila obdobné problémy jako sdružení národních asociací v rámci IFLA. V roce 2004 v rámci pražské konference Centrálního regionu IFLA, který uspořádala Sekce krajinářské architektury- IFLA ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, došlo k podepsání tzv. Pražského memoranda, jehož obsahem byla vůle ke sloučení obou organizací. Proces sjednocování je vždy obtížnější než rozdělování, ale přesto se sloučení podařilo. O 1.1.2007 zastupuje profesi krajinářského architekta pouze jedna světová organizace – IFLA.