Ing. Jana Pyšková, předsedkyně sekce
Autorizovaná krajinářská architektka. Absolventka oboru zahradnictví v Lednici na Moravě (nynější MENDELU). Pracuje jako samostatná projektantka na dílech různých typů a rozměrů – od teras přes parky po části krajiny. Vyznává multidisciplinární řešení  – ráda spolupracuje nejen s kolegy, ale i s odborníky z dalších oborů. Věnuje se i práci pro zlepšování situace v oboru – aktivní účastí v SZKT.
pyskovaj@gmail.com
Ing. et Mgr. Eva Jeníková, delegátka za sekci ČAKA v IFLA Europe 
Spoluzakladatelka atelieru krajinářské architektury IN-SITE, členka ČKA. Věnuje se krajinářské architektuře v měřítku od zahrad přes veřejné prostory až po koncepční krajinářské dokumenty. Zajímá se o komplexní krajinářská řešení, směřující k udržitelnému přístupu ke krajině urbánní i volné.
Členka ČAKA, delegátka za Českou republiku v IFLA EU, spoluorganizátorka mezinárodní konference URBANSCAPES 2019.
eva.jenikova@in-site.cz
Ing. Klára Salzmann
Absolvovala v roce 1982 studium krajinářské architektury na Corvinus University v Budapešti, PhD titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře.  Pracuje jako autorizovaný krajinářský architekt ČKA. Je pedagogem oboru Krajinářská architektura na FA ČVUT v Praze a vede Atelier velkých krajinářských měřítek. Věnuje se krajinnému plánování a propagaci zelené infrastruktury v České republice, je vedoucím pracovní skupiny pro krajinu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
klarasalzmann@gmail.com
Ing. Zuzana Štemberová
V ateliéru Terra florida se věnuje navrhování krajinářských úprav – od školních zahrad, přes veřejná prostranství až po plánování v měřítku města. Upřednostňuje projekty, které jsou určené pro veřejnost a lze jimi toho hodně změnit, prioritou je koncepční a udržitelný přístup ke krajině. V rámci komplexního projektování se zabývá implementací modrozelné infrastruktury. Garantka odborných exkurzí.
stemberova@terraflorida.cz
Ing. Tomáš Sklenář, DiS.
Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura. Po ukončení magisterského studia na ZF MZLU oboru Zahradní a krajinářská architektura a stáži v kalifornské Filoli garden nastoupil do ateliéru MS architekti. Od roku 2012 pracuje jako krajinářský architekt na volné noze. V roce 2015 zahájil spolupráci s atelierem Flera. Od roku 2019 se zapojil do činnosti Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu. Podílí na organizování exkurzí (např. Nová krajinářská architektura 2019) a mezinárodní konference (Industriální městská krajina: výzvy budoucnosti). Od roku 2020 je členem rady ČAKA.
tomas.sklenar@hotmail.cz