Založení sekce

založena: 6. října 1990 v Lednici na Moravě
výkonný orgán: rada sekce

Členové rady Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu

Ing. Jana Pyšková, předsedkyně rady sekce

pyskovaj@gmail.com

Ing. Eva Jeníková, delegátka v IFLA Europe

eva.jenikova@in-site.cz

Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka rady sekce

klarasalzmann@gmail.com

Ing. Zuzana Štemberová, členka rady sekce

stemberova@terraflorida.cz

Ing. Tomáš Sklenář, DiS., člen rady sekce

tomas.sklenar@hotmail.cz

v anglické mutaci Czech Association for Landscape Architecture (SZKT CZALA) sdružuje autorizované architekty pro obor krajinářská architektura, který je jedním z oborů České komory architektů a další zájemce o obor. Její členové se zaměřují zejména na řešení otázek spojených s územním plánováním, krajinářskou architekturou a zelení. Sekce je členem mezinárodní federace IFLA (International Federation of Landscape Architects)

Aktivity sekce jsou orientovány na následující oblasti:

 • prezentace děl krajinářské architektury odborné i široké laické veřejnosti
 • rozšiřování mezioborové spolupráce
 • rozšiřování mezinárodní spolupráce

Aktivity sekce krajinářské architektury:

Výstavy

 • výstava Současná dánská zahradní a krajinářská architektura (Praha, Brno, České Budějovice, 1998)
 • expozice české zahradní a krajinářské architektury na veletrzích For Habitat ´98 a Hortikomplex ´98
 • spolupráce na výstavě „Současná česká zahradní a krajinářská tvorba” v rámci tematického celku Město a Zahrada při veletrzích IBF a URBIS (jaro 1999, jaro 2000)
 • výstava „Současná zahradní a krajinářská architektura v České republice” při příležitosti Krajinné výstavy bez hranic Cheb-Marktredwitz (Cheb, červen-září 2006)
 • spolupráce s ABF, a.s., na pořádání výstav a veletrhů PRAGA FLOREAZelené město, FOR CITY a FOR GARDEN (Praha, Pražský výstavní areál Letňany, každoročně od r. 2002)
 • spolupráce na přípravě výstav FOR GARDEN 2008 a 2009

Semináře a konference

 • uspořádání mezinárodní konference Centrálního regionu IFLA v České republice na téma “New Landscapes for Old Structures and new Structures in Old Landscapes” (Praha, 3.-5. května 2004)
 • spoluorganizování konference „Odkaz zahradního architekta Františka Thomayera” (Praha, 24. – 25.března 2009)
 • pracovní seminář 1 „Krajina v územním plánování” (Praha, 27.ledna 2009) ve spolupráci s ČKA
 • pracovní seminář 2 „Krajina v územním plánování” (Praha, 8.dubna 2009) ve spolupráci s ČKA
 • spoluorganizování semináře „Budoucnost kulturní krajiny ČR” s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Parlamentu ČR , (Praha, Senát, 30.dubna 2009)
 • Smlouvy a jejich náležitosti, jednodenní odborný seminář, 2011, Praha
 • Zelené fasády, jednodenní odborný seminář, 2011, Praha
 • Golfová hřiště, jednodenní odborný seminář, 2011, Praha
 • Zelené fasády, jednodenní odborný seminář, 2011, Praha
 • Rozpočtování, jednodenní odborný seminář, 2012, Praha
 • Nebezpečné rostliny, jednodenní odborný seminář, 2012, Praha
 • Kačina – od koncepce k detailu při obnově památky zahradního umění, jednodenní odborný seminář, 2012, Kačina
 • Vodohospodářská opatření, jednodenní odborný seminář, 2012, Praha
 • Růže – královna květin, jednodenní odborný seminář, 2012, Průhonice

Spolupráce

Sekce navazuje a rozvíjí kontakty a spolupráci s dalšími českými organizacemi a institucemi, jako Česká komora architektůČeský svaz krajinných inženýrůČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků, slovenská Spoločnosť pre záhradnú a krajinárskú tvorbu a pod.

Ediční činnost

KATALOG AUTORŮ aneb Kdo je kdo v současné zahradní a krajinářské tvorbě ČR
V roce 2004 byli v souvislosti s konáním mezinárodní konference Centrálního regionu IFLA osloveni kolegové, kteří působí jako krajinářští architekti a projektanti, aby přispěli svou prezentací do KATALOGU AUTORŮ “Současná zahradní a krajinářská tvorba v České republice”. V katalogu jsou bez dalšího výběru zveřejněni všichni autoři, kteří se do projektu přihlásili.

Katalog vyšel pouze na CD.