Uznání akademických kvalifikací v Evropské unii – Boloňská deklarace

Boloňskou deklaraci podepsalo 29 evropských ministrů pro vzdělávání (červen 1999), diskutovala změny v systému. Ten v návrhu zahrnuje tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium a dvouleté nebo tříleté doktorandské studium. Cílem je mít tento systém zaveden v celé Evropě do roku 2010.
V rámci Evropské unie neexistuje regulace akademického vzdělání pro obor krajinářské architektury. Nicméně existuje systém, který umožňuje porovnání akademického vzdělání. Existují Národní akademická informační centra (NARIC – National Academic Informational Centres), která byla zřízena na základě směrnice 92/51 EEC (Second Diploma Directive) a jsou etablovány v každé zemi EU a EEA.V některých zemích fungují v rámci Ministerstev pro vzdělávání (Německo, Belgie, Francie), někde jsou jako samostatné agentury jako například v Dánsku nebo Švédsku.

Zapojení českých krajinářských architektů do mezinárodních organizací

Českou republiku v mezinárodní organizaci IFLA zastupuje od roku 1996 Sekce krajinářské architektury-IFLA (SKA-IFLA), která působí od roku 1990 ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanském sdružení.

Začátkem května 2004 se konala v Praze konference Centrálního regionu IFLA. Konferenci pořádala Sekce krajinářské architektury Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně – Fakultou zahradnickou, s Fakultou architektury Českého vysokého učení technického, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Českou komorou architektů. Na přípravě se podílelo 31 dobrovolníků, z nichž 6 tvořilo organizační pracovní tým. Čestným předsedou byl Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. Účastníci přijeli z 24 zemí celého světa, přednášející ze 17 zemí.

Dva dny před zahájením konference se v Praze uskutečnilo zasedání výkonného výboru IFLA, jehož součástí bylo i podepsání dokumentu o spolupráci mezi organizacemi IFLA a ISoCaRP (International Society of City and Regional Planning), který zastupoval jeho president Alfonso Vegara ze Španělska. Podpis této dohody naplňuje strategii UNESCO podporující mezioborovou spolupráci.

V průběhu konference podepsaly také prezidentky IFLA Marta Fajardo a EFLA Theresa Andersen tzv. Pražské memorandum o záměru sjednotit obě organizace do roku 2006, což se podařilo.