Ing. Petr Förchtgott, předseda redakční rady
Absolvoval Zahradnickou fakultu v Lednici v roce 1992, kdy se také stal členem SZKT. Po zaměstnání v několika firmách zabývajících se realizací a údržbou zeleně působí od roku 2000 jako samostatný projektant. Koncem roku 2013 byl zvolen do Správní rady SZKT a počátkem roku 2015 jmenován do redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina.
petrftt@volny.cz
Ing. Zuzana Řezníčková, místopředsedkyně redakční rady
reznickova@kalina.cz
Ing. Kateřina Čadková
kacaba.cad@seznam.cz
Mgr. Alena Klimešová, DiS.
aklimesova@gmail.com
Ing. Ondřej Kofroň
Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin. Člen sekce Správa zeleně SZKT.
ondrej.kofron@mupisek.cz
Ing. Aleš Steiner
Absolvoval Zahradnickou fakultu MZLU v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura, je zakládajícím členem ateliéru a05, nyní působí v ateliéru Steiner a Malíková krajinářští architekti, členem redakční rady je od roku 2009. 
steiner@steineramalikova.cz
Ing. Jitka Vágnerová
Autorizovaná architektka, absolventka ZF MZLU v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Po práci v realizační firmě se pustila do samostatného projektování pod hlavičkou Atelier V8. Ráda mění veřejný prostor, oživuje krajinu a dává starým místům nový smysl.
vagnerova.jit@seznam.cz
Ing. Helena Růžičková
Studentka zahradní a krajinářské architektury v Lednici. Praktikantka v SZKT a členka redakční rady od května 2018.
hel.vrab@email.cz
Mgr. Michal Babor, technický redaktor