Česká republika

Instituce

Agentura ochrany přírody a krajiny
Botanický ústav AV ČR v.v.i. – Dendrologická společnost
Česká inspekce životního prostředí
Česká komora architektů
Ministerstvo místního rozvoje
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní památkový ústav
Národní zemědělské muzeum Praha
Státní fond životního prostředí
Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Ústav územního rozvoje

Další organizace

Cenelc.cz
Český spolek perenářů
Nadace Partnerství
Obec architektů
Spolek pro ochranu venkova
Svaz zakládání a údržby zeleně

Školy

Česká zemědělská univerzita v Praze
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VOŠ a SZaŠ Mělník

Informační servery

Administrativní registr ekonomických subjektů
CENIA Česká informační agentura životního prostředí
Obchodní rejstřík
Portál veřejné správy
Územní systém ekologické stability
Živnostenský rejstřík

Legislativa

Sbírka zákonů MVCR

Mapové servery

Mapy Google
Katastr
Mapy 1188
Mapa kontaminací, letecké snímky 1950-2009
Mapový server CCR
Mapový server AOPK ČR
Mapování biotopů AOPK ČR

Počasí

Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ – radar
Medard-online
YR.no

Zahraničí

Association Europeéne pour le Fleurissment et le Paysage
European Arboricultural Council
Entente Florale Europe
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
International Federation of Landscape Architects
International Society of Arboriculture
The Royal Horticultural Society
Verbände des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau