SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU, zapsaný spolek

Struktura organizace má dvě úrovně. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) je základní organizací v jejímž rámci fungují dvě sekce sdružující členy dle užších odborných zájmů: Sekce péče o dřeviny – ISA (SPoD-ISA) a Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA). Někteří členové SZKT se podle užší specializace dále sdružují právě v těchto sekcích, které jsou zároveň členy mezinárodních organizací. SZKT má v současné době asi 450 členů z nichž asi 30 spadá také pod ČAKA a 50 pod SPoD-ISA.

Organizační složky

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Ta se koná většinou jednou do roka. Pod ní spadá správní rada. Tvoří ji sedm členů, kteří se pravidelně (cca 10 x do roka) schází. Každá ze sekcí má ještě vlastní radu sekce, která je zodpovědná a rozhoduje o působení a odborných aktivitách své sekce. Radní sekcí volí členové dané sekce na svém vlastním shromáždění členů. 

Rovněž časopis Zahrada-Park-Krajina má svojí vlastní redakční radu. Její členové však nejsou volení, jako u výše zmíněných, ale jmenovaní správní radou na návrh předsedy redakční rady nebo některého člena SZKT. 

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření a majetkových a finančních vztahů. Členové revizní komise jsou volení valnou hromadou.

Kandidovat do jednotlivých funkcí nebo rad může kterýkoliv člen SZKT (kromě přidruženého). Celá Společnost se sekcemi má stejné sídlo a společné účetnictví.

Organizační struktura graficky

Níže si můžete rozkliknout grafické znázornění jednotlivých funkcí nejaktivnějších členů SZKT. Jedná se asi o cca 30 lidí v tomto nejužším jádru ve funkcích jako jsou rady, nebo garanti akcí, či programů nebo zástupci v zahraničních organizacích. Kromě dvou stálých zaměstnanců a např. externí účetní nebo dodavatele ohledně výroby časopisu se jedná o dobrovolnou práci mnoha lidí, kteří se zapojují do činnosti neziskové organizace bez nároku na finanční odměnu. 

Na tomto typu organizace je náš spolek založený a bez těchto lidí by nebyl jeho chod vůbec možný. Proto vám všem, kteří se do naší činnosti jakkoliv zapojujete, ať již jste níže uvedení či nikoli (níže nejsou uvedeny jednorázové nebo jednodenní funkce) velmi děkujeme! 

Ucházet se o jednotlivé pozice nebo o pomoc během jednotlivých akcí či programů může kterýkoliv člen SZKT a po dohodě na některých méně strategických pozicích i nečlen. Velmi vás vítáme. V případě zájmu se prosím obraťte na kancelář SZKT.

Více o sekcích:

Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu 

Sekce péče o dřeviny – ISA

Sekce Správa zeleně