Certifikace ETW 2023 – jaro/léto

Certifikace   Jaro/léto 2023

Objednat Certifikace ETW 2023 – jaro/léto

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Certifikace European Tree Worker pro stromolezce.

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci!

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník, má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři.

Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují.

Během září a října vypíšeme přípravné kurzy, které se budou sestávat z okruhů jednotlivých zkoušek: dendrologie a hodnocení stavu dřevin, řez stromů a výsadba, vazby a kácení, práce v koruně stromu s motorovou pilou a záchrana zraněného.

Partneři akce

Program

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují.

Jednotlivé části certifikační zkoušky:

 1. Písemná zkouška – test
 2. Písemná zkouška – determinace dřevin
 3. Ústní zkouška
 4. Praktická zkouška – stromolezecká zkouška
 5. Simulace 1 (výběr jedné varianty z témat: řez stromů, vazby, hodnocení stromů, výsadba)
 6. Simulace 2 (výběr jedné varianty z témat: řez stromů, vazby, hodnocení stromů, výsadba)
 7. Simulace 3 – záchrana zraněného – Držitelé platných certifikátů SKT A nebo ABA A1 nebo absolventi kurzu stromolezecké praktické záchrany, zakončený zkouškou (SZKT, z. s. nebo Worksafety) nemusí skládat část zkoušky Záchrana zraněného. Pokud chcete tuto možnost využít, je nutné zaslat kopii certifikátu nebo potvrzení do kanceláře spolu s vyplněnou přihláškou!

Pozorně si přečtěte „Pravidla certifikační zkoušky“, kde je obsažena většina informací o průběhu zkoušky a další dokumenty níže. V případě, že byste zde odpovědi na své otázky nenalezli, neváhejte se na nás obrátit osobně (viz. kontakty níže).

Informace ke stažení:

Pro přihlášené na certifikaci nabízíme možnost odsouhlasení výstupového setu! Zájemci zašlou svůj výstupový set ke schválení nafocený na adresu kanceláře SZKT kancelar@szkt.cz. Na fotografii v dostatečném rozlišení musí být set zavěšen na laně a musí být doplněn slovním popisem (názvy výrobků – typové označení od výrobce).  Fotografie budou předány bezpečnostnímu technikovi certifikace ke kontrole a schválení. V případě nejasností, nebo když váš set bude nevyhovující, budete kontaktováni v dostatečném předstihu bezpečnostním technikem. V opačném případě je váš set v pořádku.

(Pozor, nejedná se o výukový kurz, ale reálné přezkoušení Vašich dovedností a znalostí zkušenými komisaři. V případě, že si potřebujete doplnit vědomosti v některé oblasti můžete třeba využít některý z našich jednodenních kurzů zaměřený na Vámi vybrané jednotlivé téma. Sledujte kalendář akcí SZKT, který je v průběhu roku aktualizován.)

Kontaktní adresy:

 • pro zaslání přihlášky, nutných dokumentů a vystavení faktury:
  SZKT, z. s., Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: +420 257 323 953, e-mail: kancelar@szkt.cz
 • pro dotazy k certifikaci ETW:
  Ing. Tomáš Dolenský, e-mail: cepek@cepek.info
150 150 Certifikace ETW 2023 – jaro/léto 2022-10-06
Pro koho je akce určena
 • Praktikující stromolezci s praxí
Místo konání

Školní statek České zahradnické akademie, Dobrovského 177, Mělník

Odebírejte newsletter a nezmeškejte žádnou novinku