Certifikace ETW – 6/2023 – zrušeno! Bude vypsán podzimní termín v říjnu.

Certifikační zkouška pro stromolezce

Certifikace   23. 6. 2023   Garant certifikace: Ing. Tomáš Dolenský

Objednat Certifikace ETW – 6/2023 – zrušeno! Bude vypsán podzimní termín v říjnu.

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

ETW = European Tree Worker

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci!

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník, má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují!

ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU

Partneři akce

Program

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují.

Jednotlivé části certifikační zkoušky:

 1. Písemná zkouška – test
 2. Písemná zkouška – determinace dřevin
 3. Ústní zkouška
 4. Praktická zkouška – stromolezecká zkouška
 5. Simulace 1 (výběr jedné varianty z témat: řez stromů, vazby, hodnocení stromů, výsadba)
 6. Simulace 2 (výběr jedné varianty z témat: řez stromů, vazby, hodnocení stromů, výsadba)
 7. Simulace 3 – záchrana zraněného – Držitelé platných certifikátů SKT A nebo ABA A1 nebo absolventi kurzu stromolezecké praktické záchrany, zakončený zkouškou (SZKT, z. s. nebo Worksafety) nemusí skládat část zkoušky Záchrana zraněného. Pokud chcete tuto možnost využít, je nutné zaslat kopii certifikátu nebo potvrzení do kanceláře spolu s vyplněnou přihláškou!

Pozorně si přečtěte „Pravidla certifikační zkoušky“, kde je obsažena většina informací o průběhu zkoušky a další dokumenty níže. V případě, že byste zde odpovědi na své otázky nenalezli, neváhejte se na nás obrátit osobně (viz. kontakty níže).

Informace ke stažení:

Pro přihlášené na certifikaci nabízíme možnost odsouhlasení výstupového setu! Zájemci zašlou svůj výstupový set ke schválení nafocený na adresu kanceláře SZKT kancelar@szkt.cz. Na fotografii v dostatečném rozlišení musí být set zavěšen na laně a musí být doplněn slovním popisem (názvy výrobků – typové označení od výrobce).  Fotografie budou předány bezpečnostnímu technikovi certifikace ke kontrole a schválení. V případě nejasností, nebo když váš set bude nevyhovující, budete kontaktováni v dostatečném předstihu bezpečnostním technikem. V opačném případě je váš set v pořádku.

(Pozor, nejedná se o výukový kurz, ale reálné přezkoušení Vašich dovedností a znalostí zkušenými komisaři. V případě, že si potřebujete doplnit vědomosti v některé oblasti můžete třeba využít některý z našich jednodenních kurzů zaměřený na Vámi vybrané jednotlivé téma. Sledujte kalendář akcí SZKT, který je v průběhu roku aktualizován.)

Cena za celou zkoušku – člen: 13.100,- Kč

Cena za zkoušku – bez záchrany zraněného – člen: 11.600,- Kč

Cena za celou zkoušku – nečlen: 13.950,- Kč

Cena za zkoušku – bez záchrany zraněného – nečlen: 12.100,- Kč

Cena za jednu část zkoušky: 5.100,- Kč (každá další část 2.300,- Kč)

 

Přihlášení je možné pouze do 10. května 2023! 

Kontaktní informace:

 • pro dotazy k organizaci:
  SZKT, z. s., Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: +420 257 323 953, e-mail: kancelar@szkt.cz nebo cernovska@szkt.cz
 • pro odborné dotazy k certifikaci ETW:
  Ing. Tomáš Dolenský, Tel.: +420 777 109 135, e-mail: cepek@cepek.info

Organizační informace

Storno podmínky:

 1. Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 10. května 2023. Účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.
 2. V případě provedení storna přihlášky v termínu od 11. května 2023 činí storno poplatek částku 3 300 Kč.
 3. V případě neúčasti ze zdravotních důvodů je účtován pouze základní storno poplatek 3 300 Kč. V tom případě je však třeba zaslat potvrzení této skutečnosti od lékaře.
 4. V případě nedokončení zkoušky nebo neúčasti na zkoušce bez omluvy do termínu 10. května 2023, je účastník povinen uhradit celý účastnický poplatek.
 5. Účastník za sebe může vyslat náhradníka. Změna účastníka je až do 10. května 2023 bezplatná. V případě oznámení nového jména uchazeče po tomto termínu, účastník uhradí 3 300 Kč navíc za zapsání dalšího člověka na seznam uchazečů u EAC.
150 150 Certifikace ETW – 6/2023 – zrušeno! Bude vypsán podzimní termín v říjnu. 2023-05-10
Pro koho je akce určena
 • Praktikující stromolezci s praxí
Místo konání

Školní statek České zahradnické akademie, Dobrovského 177, Mělník

Odebírejte newsletter a nezmeškejte žádnou novinku