menu

Shromáždění členů ČAKA

21. 2. 2023

místo: Kavárna Liberál, Praha

anotace:

Rada České asociace pro krajinářskou architekturu svolala Shromáždění členů Sekce v termínu 21. 02. 2023. Na Shromáždění byli zváni nejen členové Sekce ČAKA, ale jako vítaní hosté i členové SZKT a další zájemci o dění na poli krajinářské architektury.

 • Zahájení a přivítání
 • Volba komisí – volební, návrhové, mandátové
 • Schválení programu Shromáždění členů Sekce ČAKA
 • Představení kandidátů do Rady sekce
 • Volba 2 členů rady Sekce ČAKA (2 členům končí mandát)
 • Zprávy z pracovní skupiny Krajinářská architektura ČKA a o spolupráci PS KA a ČAKA: hlavní téma – legislativní úpravy profese KA (zástupce PS KA)
 • Posílení zájmů KA – účast na Valné hromadě České komory architektů 22. dubna 2023, volba dalších KA do Představenstva ČKA
 • Zhodnocení výsledků činnosti za uplynulé období, práce v IFLA (Eva Jeníková Pecha Kucha)
 • Úkoly vyplývající z práce IFLA EU, program do dalšího období (semináře, workshopy, zájezdy)   
 • Exkurze ÖGLA – rakouská krajinářská asociace 15.5. – 17. 5. 2023 (vytipovat projekty, zorganizovat provázení; 16.5. – Průhonice)
 • Web ČAKA (Z. Štemberová), web SZKT (M. Havlová)
 • Den krajiny 2023–20. října (hledáme garanta)
 • Konference Zkušenosti s aplikací městských standardů – ČAKA (SZKT) + IPR + spolupracovníci: květen 2023 (Karel Slánský)
 • Výstava IFLA – putování po ČR (kalendář)
 • Nově podepsané smlouvy SZKT – ČVUT? IPR? ČKA?
 • Různé
 • Zpráva volební a mandátové komise
 • Zpráva návrhové komise – návrh, schválení usnesení ze Shromáždění členů Sekce ČAKA
 • Helsinky a jejich krajina – promítání z návštěvy v rámci VH IFLA EU (Jana Pyšková – dle zbývajícího času)
 • Oceněná díla krajinářské architektury v soutěžních přehlídkách – prezentace
 • Závěr