Sekce správa zeleně sdružuje odborníky, zabývající se tvorbou a managementem veřejné zeleně, kterými jsou zejména správci zeleně měst a obcí ČR, ale i další zájemci z řad samospráv, dodavatelů služeb ve veřejné zeleni, či zástupci vědeckých a akademických institucí.

Sekce byla založena v roce 2018. Krátce fungovala sice již v devadesátých letech, ale její činnost byla z různých důvodů postupně utlumována. Potřeba řešit stále obsáhlejší a komplikovanější problematiku péče o veřejný prostor vedla v průběhu let k opětovné aktivizaci zájemců a v roce 2018 vyústila v znovuobnovení této sekce.  

Její základní činností je sdružování a vzdělávání zájemců o správu veřejné zeleně, vzájemná komunikace a výměna zkušeností a hledání koncepčních řešení v problematice správy zeleně, týkající se jak praktických činností, tak i legislativy.

Cílem sekce je hájit zájmy správců zeleně, být aktivním a čitelným partnerem pro státní instituce, kterých se správa zeleně a veřejných prostranství dotýká, stejně tak i partnerem pro odborníky z dalších oborů při řešení současných aktuálních výzev, souvisejících s péčí o zeleň ve městech.

Členství v sekci není speciálně podmíněno, sekce je otevřena všem. Není podmínkou být správcem zeleně.

O sekci

Seznam členů sekce

Rada sekce

Tématické okruhy, kterými se zabýváme

Aktuálně

Zápisy z jednání Sekce správa zeleně

Spolupracujeme

GALK (www.galk.de)

Sdružení komunálních služeb (http://www.sdruzeniks.cz/)

Přidejte se k nám!

Prosazovat oborové standardy a odborně správnou  péči o zeleň  je pro správce zeleně velmi obtížné zejména v menších městech, kde výkon této pracovní pozice zajišťují v rámci městského úřadu pouze jednotlivci.  Autorita sekce SZKT Vám zajistí ve struktuře Vaší samosprávy silnější pozici a dodá sebedůvěru při řešení problémů souvisejících s výkonem Vaší činnosti.

Přidejte se k nám a staňte se součástí platformy, sdružující profesionály z oboru správa veřejné zeleně.

Poznejte kolegy z celé ČR, se kterými budete sdílet problémy a vyměňovat si své zkušenosti !