Měníme tvář českých měst

Staňte se členem sekce

Společně se inspirujeme

Více o sekci

Pečujeme o květiny, ale i o dřeviny

Exkurze po členských městech

Našimi členy jsou města z celé ČR

Mapa členských měst

Sekce Správa zeleně

Sekce vznikla z dlouhodobé potřeby sdružení odborníků, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na tvorbě a managementu městské zeleně a navazuje tak na předchozí snahy uvnitř SZKT o setkávání se, vzájemné inspiraci a výměně odborných, ale i praktických informací z oblastí správy městské zeleně či legislativy na úrovni ochrany přírody a krajiny.

Více o sekci

Aktuality sekce Správa zeleně

Více aktualit

Nadcházející akce pro Správu zeleně

Všechny akce

Spolupracujeme

Vesnice roku je od roku 1995 soutěží, kterou pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství, a to v rámci Programu obnovy venkova. SZKT patří mezi její spoluvyhlašovatele.

Soutěž Park roku vyhlašuje od roku 2013 Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), ve spolupráci se SZKT. Účelem této soutěže je zejména důraz na tři nezastupitelné a časově neopominutelné etapy vzniku díla – projekt, realizace a údržba.

Evropská kvetoucí sídla – mezinárodní soutěž 12 evropských zemí. Garantem české účasti v této soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v ČR je SZKT.