Měníme tvář českých měst

Staňte se členem sekce

Našimi členy jsou města z celé ČR

Mapa členských měst

Společně se inspirujeme

Více o sekci

Sekce Správa zeleně

Sekce vznikla z dlouhodobé potřeby sdružení odborníků, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na tvorbě a managementu městské zeleně a navazuje tak na předchozí snahy uvnitř SZKT o setkávání se, vzájemné inspiraci a výměně odborných, ale i praktických informací z oblastí správy městské zeleně či legislativy na úrovni ochrany přírody a krajiny.

Více o sekci

Nadcházející akce pro Správu zeleně

Všechny akce

Zakládání, regenerace a údržba travnatých ploch ve veřejném prostoru – 3/2023

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Spolupráce

Vesnice roku je od roku 1995 soutěží, kterou pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství, a to v rámci Programu obnovy venkova. SZKT patří mezi její spoluvyhlašovatele.

Více info

Soutěž Park roku vyhlašuje od roku 2013 Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), ve spolupráci se SZKT. Účelem této soutěže je zejména důraz na tři nezastupitelné a časově neopominutelné etapy vzniku díla – projekt, realizace a údržba.

Více info