Měníme tvář českých měst

Staňte se členem sekce

Našimi členy jsou města z celé ČR

Mapa členských měst

Společně se inspirujeme

Více o sekci

Sekce Správa zeleně

Sekce vznikla z dlouhodobé potřeby sdružení odborníků, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na tvorbě a managementu městské zeleně a navazuje tak na předchozí snahy uvnitř SZKT o setkávání se, vzájemné inspiraci a výměně odborných, ale i praktických informací z oblastí správy městské zeleně či legislativy na úrovni ochrany přírody a krajiny.

Více o sekci

Nadcházející akce pro Správu zeleně

Všechny akce

22. MČR ve stromolezení

Závody proběhnou v termínu 7. až 11. června 2023 v zámeckém parku Strkov v Plané nad Lužnicí za podpory města Planá nad Lužnicí.
MČR je…

Péče o dřeviny v obcích

Představení problematiky péče o stromy v obcích starostům a dalším zástupcům samosprávy v komplexním přehledu.

Spolupráce

Vesnice roku je od roku 1995 soutěží, kterou pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství, a to v rámci Programu obnovy venkova. SZKT patří mezi její spoluvyhlašovatele.

Více info

Soutěž Park roku vyhlašuje od roku 2013 Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), ve spolupráci se SZKT. Účelem této soutěže je zejména důraz na tři nezastupitelné a časově neopominutelné etapy vzniku díla – projekt, realizace a údržba.

Více info