Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu v anglické mutaci Czech Association for Landscape Architecture (SZKT CZALA) sdružuje autorizované architekty pro obor krajinářská architektura, který je jedním z oborů České komory architektů a další zájemce o obor krajinářská architektura. Její členové se zaměřují zejména na řešení otázek spojených s územním plánováním, krajinářskou architekturou a zelení. Sekce je členem mezinárodní federace IFLA (International Federation of Landscape Architects).

Více informací o chystaných akcích najdete prozatím na našem facebooku >>.

O asociaci

Seznam členů ČAKA
O sekci Česká asociace pro krajinářskou architekturu
Zapojení českých krajinářských architektů do mezinárodních organizací 

Aktuálně

Zápisy Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu

Krajinářská architektura

Budoucnost oboru krajinářská architektura
Vysvětlení pojmů
Autorizace

Vzdělávání 

Minimální kvalifikace, vymezení obsahu práce

Spolupracujeme

IFLA  – International Federation of Landscape Architects