Jsme komunita

Sdružujeme odborníky z oblastí projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu v sídlech i mimo ně, vytváříme platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými profesemi. Podporujeme mezioborovu spolupráci.

Vzděláváme

Zvyšujeme profesní úroveň našich členů, jejich odborné sebevědomí, vzájemný respekt a společenskou prestiž oboru prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, exkurzí, webinářů, workshopů a diskuzí.

Usilujeme

Zasazujeme se o funkční a udržitelná řešení. Reagujeme na závažná aktuální témata souvisejícími s našimi profesemi. Přijímáme výzvy, podporujeme změny myšlení a postojů, usilujeme o jejich aplikování do praxe.

Vydáváme

Od roku 1990 vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina, naučné plakáty a publikace.

Pořádáme

Jsme pořadatelem nebo spolupořadatelem osvětových akcí napříč obory: Stromolezecké závody, Vesnice roku – Zelená stuha ČR, Entente Florale Europe, Víkend otevřených zahrad.

Jsme partnery

Jsme partnery mezinárodních oborových organizací, akademických pracovišť, odborných škol, institucí, oborových svazů.

Vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina

Atuální číslo časopisu 1/2022

První číslo roku 2022 s podtitulem Cesty. Z editorialu: „Zaniklá železniční trať se může změnit v parkovou promenádu nejen v New Yorku, ale také v pražských Vršovicích a Strašnicích. Poutní cesta z 9. století v Boršicích má dnes podobu cyklostezky s duchovním poselstvím, čemuž se z hlediska historických kořenů ani New York vyrovnat nemůže.“

Výběr z obsahu:

  • Kateřina Čadková: Rozhovor s Adolfem Jebavým
  • Zuzana Štemberová: HighLine po česku
  • Květoslav Syrový: Smyslem cest a ulic je nerozdělovat, ale propojovat
  • Karel Kříž: Základní limity pro výsadbu stromů v okolí vedení technického vybavení
Objednat předplatné

Nadcházející akce

Trvalky – jarní a časně letní aspekt – 6/2022

Pozor, zbývají poslední 2 místa!
Přímo v terénu v Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu.
Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů.

1