Jsme komunita

Sdružujeme odborníky z oblastí projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu v sídlech i mimo ně, vytváříme platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými profesemi. Podporujeme mezioborovu spolupráci.

Vzděláváme

Zvyšujeme profesní úroveň našich členů, jejich odborné sebevědomí, vzájemný respekt a společenskou prestiž oboru prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, exkurzí, webinářů, workshopů a diskuzí.

Usilujeme

Zasazujeme se o funkční a udržitelná řešení. Reagujeme na závažná aktuální témata souvisejícími s našimi profesemi. Přijímáme výzvy, podporujeme změny myšlení a postojů, usilujeme o jejich aplikování do praxe.

Vydáváme

Od roku 1990 vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina, naučné plakáty a publikace.

Pořádáme

Jsme pořadatelem nebo spolupořadatelem osvětových akcí napříč obory: Stromolezecké závody, Vesnice roku – Zelená stuha ČR, Entente Florale Europe, Víkend otevřených zahrad.

Jsme partnery

Jsme partnery mezinárodních oborových organizací, akademických pracovišť, odborných škol, institucí, oborových svazů.

Vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajin

Atuální číslo časopisu 3/2021

Třetí číslo ročníku 2021 s podtitulem Krajinou poznání. Jak naše děti, tak i my dospělí se dovídáme nové věci na naučných stezkách, v botanických zahradách, při toulkách po městech i krajinou. Několik takových míst vám ukážeme v tomto čísle časopisu.

Výběr z obsahu:

  • Martin Kříž: Školní zahrada z pohledů žáků a učitelů
  • Kateřina Čadková: Rozhovor s Vladimírem Kořenem
  • VLS ČR a Studio Reaktor: Naučná stezka na Olšině otevírá neznámou Šumavu
  • Petra Löffelmannová: Rekonstrukce a zpřístupnění genetické banky ve Vrchlabí
  • Věra Jungová: Výukový prostor pod širým nebem
Objednat předplatné

Nadcházející akce

Technicky zdatný zahradník

Technicky zdatný zahradník

Zahradní Architektura Kurz hledá na plný úvazek technicky zdatného zahradníka schopného řídit nákladní automobil a obsluhovat stroje (nákladní automobil MAN, bagr Takeuchi, nakladače Bobcat a další zahradní technika). Nástup možný ihned.