Jsme komunita

Sdružujeme odborníky z oblastí projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu v sídlech i mimo ně, vytváříme platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými profesemi. Podporujeme mezioborovu spolupráci.

Vzděláváme

Zvyšujeme profesní úroveň našich členů, jejich odborné sebevědomí, vzájemný respekt a společenskou prestiž oboru prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, exkurzí, webinářů, workshopů a diskuzí.

Usilujeme

Zasazujeme se o funkční a udržitelná řešení. Reagujeme na závažná aktuální témata souvisejícími s našimi profesemi. Přijímáme výzvy, podporujeme změny myšlení a postojů, usilujeme o jejich aplikování do praxe.

Vydáváme

Od roku 1990 vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina, naučné plakáty a publikace.

Pořádáme

Jsme pořadatelem nebo spolupořadatelem osvětových akcí napříč obory: Stromolezecké závody, Vesnice roku – Zelená stuha ČR, Entente Florale Europe, Víkend otevřených zahrad.

Jsme partnery

Jsme partnery mezinárodních oborových organizací, akademických pracovišť, odborných škol, institucí, oborových svazů.

Vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina

Atuální číslo časopisu 4/2021

Čtvrté číslo ročníku 2021 s podtitulem Umění v krajině. V přirozeném koloběhu života přichází s podzimem klid a s klidem čas přemítat. Proto vám přinášíme Umění v krajině, téma přemýšlivé, emoční, téma, které umožní trávit čas se sebou samým, navzdory tomu, co se děje ve společnosti, ve světě, na Zemi.

Výběr z obsahu:

  • Kateřina Čadková: Rozhovor s Krištofem Kinterou
  • Michal Gabriel: MISE – sousoší ve zlínském parku
  • David Sobotka: Skleněná zahrada Jiřího Pačinka
  • Jakub Hepp: Landscape festivaloživil veřejný prostor Krnova
  • Pavel Tasovský: Za vůní železa a ohně
  • Arboristika – Peter Gerstenberger: Oběma rukama, prosím!
Objednat předplatné

Nadcházející akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1