Jsme komunita

Sdružujeme odborníky z oblastí projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu v sídlech i mimo ně, vytváříme platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými profesemi. Podporujeme mezioborovu spolupráci.

Vzděláváme

Zvyšujeme profesní úroveň našich členů, jejich odborné sebevědomí, vzájemný respekt a společenskou prestiž oboru prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, exkurzí, webinářů, workshopů a diskuzí.

Usilujeme

Zasazujeme se o funkční a udržitelná řešení. Reagujeme na závažná aktuální témata souvisejícími s našimi profesemi. Přijímáme výzvy, podporujeme změny myšlení a postojů, usilujeme o jejich aplikování do praxe.

Vydáváme

Od roku 1990 vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina, naučné plakáty a publikace.

Pořádáme

Jsme pořadatelem nebo spolupořadatelem osvětových akcí napříč obory: Stromolezecké závody, Vesnice roku – Zelená stuha ČR, Entente Florale Europe, Víkend otevřených zahrad.

Jsme partnery

Jsme partnery mezinárodních oborových organizací, akademických pracovišť, odborných škol, institucí, oborových svazů.

Vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina

Aktuální číslo časopisu 1/2021

První číslo ročníku 2021 se věnuje tématu Mezi poli. Různorodé pohledy na krajinu zprostředkujeme díky článkům o hospodaření rodu Kinských, o putování krajinou velkých kopytníků nebo objevech nových krajinných prvků v okolí Písku. Nechybí ani tradiční rubriky Ze světa, Arboristika, Historie.

Výběr z obsahu:

  • Kateřina Čadková: Rozhovor s Constantinem Kinským
  • Miloslav Jirků: Velcí kopytníci: Přirození zahradníci evropské krajiny
  • Zuzana Řezníčková: Jan Hanák: Země není náš majetek
  • Josef Procházka: Obnovení přirozených vazeb v zemědělské krajině
  • Karol Hábová: Loukykvět – farma pěstující květiny k řezu
Objednat předplatné

Nadcházející akce

Přípravář/ka zakázek

Přípravář/ka zakázek

Náš tým tvoří specialisté z několika oborů. Naši zaměstnanci pracují s kvalitní technikou jak v kanceláři, tak v terénu. Řídíme se moderními trendy, používáme moderní technologie, vytváříme vlastní technologické postupy a tzv. dobrou praxi.
STUDENTSKÉ SEMINÁŘE ÚSTAVU BIOTECHNIKY ZELENĚ

STUDENTSKÉ SEMINÁŘE ÚSTAVU BIOTECHNIKY ZELENĚ

Na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici probíhají tradičně v rámci výuky letního semestru semináře studentů zaměřené na vybraná témata krajinářské architektury. Tyto semináře jsou specifické tím, že témata si volí...Celý příspěvek