menu

Děláme svět krásnější

Více o SZKT

Reagujeme na závažná aktuální témata

Více v aktualitách

Vydáváme odborný časopis ZPK

Více o časopisu

Jsme komunita

Sdružujeme odborníky z oblastí projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu v sídlech i mimo ně, vytváříme platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými profesemi. Podporujeme mezioborovu spolupráci.

Vzděláváme

Zvyšujeme profesní úroveň našich členů, jejich odborné sebevědomí, vzájemný respekt a společenskou prestiž oboru prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, exkurzí, webinářů, workshopů a diskuzí.

Usilujeme

Zasazujeme se o funkční a udržitelná řešení. Reagujeme na závažná aktuální témata souvisejícími s našimi profesemi. Přijímáme výzvy, podporujeme změny myšlení a postojů, usilujeme o jejich aplikování do praxe.

Vydáváme

Od roku 1990 vydáváme odborný časopis Zahrada Park Krajina, naučné plakáty a publikace.

Pořádáme

Jsme pořadatelem nebo spolupořadatelem osvětových akcí napříč obory: Stromolezecké závody, Vesnice roku – Zelená stuha ČR, Entente Florale Europe, Víkend otevřených zahrad.

Jsme partnery

Jsme partnery mezinárodních oborových organizací, akademických pracovišť, odborných škol, institucí, oborových svazů.

Časopis Zahrada Park Krajina

Je odborný časopis zabývající se tématy krajinářské architektury, arboristiky, správy zeleně a péče o ni. Přináší informace o aktuálním dění v oboru i ohlédnutí do historie. Představuje inspirativní osobnosti, pozoruhodná díla a poutavé krajiny u nás i ze světa.

Více o časopisu

Nadcházející akce

Všechny akce

Soutěž pro krajináře a architekty Zlín

ČAKA, Jiné

Zlín připravil soutěž pro krajináře a architekty zaměřenou na jednu z nejstarších částí města
Zlín 21. 8. 2023 – Město Zlín vyhlašuje otevřenou jednofázovou krajinářsko-architektonickou soutěž. Jejím tématem je revitalizace sadu Svobody a představuje tak…

Studentská vědecká konference FA ČVUT

ČAKA, Cizí akce

První ročník studentské vědecké konference „Mezi krajinami“ s podtitulem Prostupnost, pořádaný Ústavem krajinářské architektury dne 21. října 2022na FA ČVUT. Prostupnost je téma prolínající se mezi obory – program konference se dotkne…

Aktuality SZKT

Více aktualit
BURZA PRáCE

Projektant/ka vodohospodářských staveb (zaměření na přírodě blízká opatření), vhodné i pro šikovného absolventa.
Kdo jsme my:Atregia s.r.o. je projekční ateliér modro-zelené infrastruktury, který pracuje pro malé obce i velká města. Naše činnost…

Celý příspěvek

ČAKA

Zlín připravil soutěž pro krajináře a architekty zaměřenou na jednu z nejstarších částí města
Zlín 21. 8. 2023 – Město Zlín vyhlašuje otevřenou jednofázovou krajinářsko-architektonickou soutěž. Jejím tématem je revitalizace sadu Svobody a představuje tak…

Odebírejte newsletter a nezmeškějte žádnou novinku

SZKT a mezinárodní organizace