Jsme komunita

Sdružujeme odborníky z oblastí projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu v sídlech i mimo ně, vytváříme platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými profesemi. Podporujeme mezioborovu spolupráci.

Vzděláváme

Zvyšujeme profesní úroveň našich členů, jejich odborné sebevědomí, vzájemný respekt a společenskou prestiž oboru prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, exkurzí, webinářů, workshopů a diskuzí.

Usilujeme

Zasazujeme se o funkční a udržitelná řešení. Reagujeme na závažná aktuální témata souvisejícími s našimi profesemi. Přijímáme výzvy, podporujeme změny myšlení a postojů, usilujeme o jejich aplikování do praxe.

Vydáváme

Od roku 1990 vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina, naučné plakáty a publikace.

Pořádáme

Jsme pořadatelem nebo spolupořadatelem osvětových akcí napříč obory: Stromolezecké závody, Vesnice roku – Zelená stuha ČR, Entente Florale Europe, Víkend otevřených zahrad.

Jsme partnery

Jsme partnery mezinárodních oborových organizací, akademických pracovišť, odborných škol, institucí, oborových svazů.

Vydáváme odborný časopis Zahrada-Park-Krajina

Aktuální číslo časopisu 2/2021

Druhé číslo ročníku 2021 nese podtitul Živá voda. Téma volně navazuje na předchozí číslo věnované zemědělské krajině a péči o ni. Tentokrát je téma zaměřeno na dobré hospodaření s vodou například v článku o neuvěřitelném oživení meandrů řeky Dyje nebo o unikátní ptačí rezervaci na obnovených mokřadech Josefovských luk a další…

Výběr z obsahu:

  • Helena Vrablcová: Světlo v Lednicko-valtickém areálu
  • Břeněk Michálek: Josefovské louky – krajina pro ptáky i pro lidi
  • David Veselý: Nový prostor pro řeku Dyji
  • Eva Wagnerová: Návrh úpravy Divoké Vltavy na Císařském ostrově
  • Jiří Malík: Know-how Živá krajina: adaptace na klimatickou změnu
Objednat předplatné

Nadcházející akce

Strojník – pozemní pracovník

Strojník – pozemní pracovník

Hlavní pracovní náplní strojníka jsou činnosti spojené s obsluhou a servisem strojů. Především jde o obsluhu štěpkovačů, manipulátoru, pařezové frézy vysokozdvižné plošiny a dalších technických zařízení. Součástí je také řízení dodávky a malého nákladního automobilu. Další nedílnou součástí práce je asistence stromolezcům, řízení dopravy a úklid dřevní hmoty.
Pomoc pro Moravu

Pomoc pro Moravu

Vážené členky, vážení členové a příznivci SZKT, obracíme se na vás v souvislosti s pomocí obcím a lidem v oblastech zasažených tornádem. Tornádo napáchalo obrovské škody nejen na domech a...
Celý příspěvek