Děláme svět krásnější

Více o SZKT

Reagujeme na závažná aktuální témata

Více v aktualitách

Vydáváme odborný časopis ZPK

Více o časopisu

Jsme komunita

Sdružujeme odborníky z oblastí projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu v sídlech i mimo ně, vytváříme platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými profesemi. Podporujeme mezioborovu spolupráci.

Vzděláváme

Zvyšujeme profesní úroveň našich členů, jejich odborné sebevědomí, vzájemný respekt a společenskou prestiž oboru prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, exkurzí, webinářů, workshopů a diskuzí.

Usilujeme

Zasazujeme se o funkční a udržitelná řešení. Reagujeme na závažná aktuální témata souvisejícími s našimi profesemi. Přijímáme výzvy, podporujeme změny myšlení a postojů, usilujeme o jejich aplikování do praxe.

Vydáváme

Od roku 1990 vydáváme odborný časopis Zahrada Park Krajina, naučné plakáty a publikace.

Pořádáme

Jsme pořadatelem nebo spolupořadatelem osvětových akcí napříč obory: Stromolezecké závody, Vesnice roku – Zelená stuha ČR, Entente Florale Europe, Víkend otevřených zahrad.

Jsme partnery

Jsme partnery mezinárodních oborových organizací, akademických pracovišť, odborných škol, institucí, oborových svazů.

Časopis Zahrada Park Krajina

Je odborný časopis zabývající se tématy krajinářské architektury, arboristiky, správy zeleně a péče o ni. Přináší informace o aktuálním dění v oboru i ohlédnutí do historie. Představuje inspirativní osobnosti, pozoruhodná díla a poutavé krajiny u nás i ze světa.

Více o časopisu

Nadcházející akce

Všechny akce

Aktuality SZKT

Více aktualit
BURZA PRáCE

Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici referent péče o městskou zeleň, odbor správy majetku Městského úřadu Turnov.
Veškeré informace ZDE.

Odebírejte newsletter a nezmeškějte žádnou novinku

SZKT a mezinárodní organizace