Krajinářská architektura

Kreativní řešení

Spojení technického i estetického přístupu – například nová řešení v rámci modrozelené infrastruktury – spolu s architektonickou kvalitou.

Propojení mezi obory

Spolupráce a zapojení dovedností z různých oborů, díky kterým se dají i složité úkoly převést do reality.

Vytváření a zkvalitnění veřejného prostředí

Kvalitní veřejný prostor s ohledem na identitu míst a vztahy k prostředí.

Vnímání krajiny jako propojeného prostředí

Krajina, lidé, stavby, příroda: vše spolu souvisí a vzájemně se ovlivňuje. Fungování neživých i živých součástí prostřední je zásadní podmínkou života lidí na planetě.

Odborná práce s komponováním rostlin a jejich dynamikou

Práce s rostlinným materiálem založená na znalostech prostředí a charakteristických znaků rostlin, jejich růstu a vývoje, podmínek a potřeb.

Práce v různých měřítkách

Od nejmenších detailů až po krajinné plánování ve velkém měřítku

Schopnost reagovat na změny klimatu

Dynamika a vývoj jsou pro krajinářskou architekturu zásadní. Prostředí se mění, mění se potřeby společnosti a způsoby využití. Naše řešení se těmto změnám přizpůsobují.

„Krajinářská architektura je dialog mezi člověkem a prostředím …“ Jana Tichá