Výhody členství

 • Součást profesního sdružení
 • Součást mezinárodní profesní organizace v IFLA (Mezinárodní federaci krajinářských architektů) a možnost aktivní účasti na její práci a programech
 • Podpora přípravy na autorizaci v ČKA
 • Přístup k aktuálním informacím z Čech i zahraničí
 • Zvýhodněné ceny a přednostní přihlašování na akce ČAKA a SZKT
 • Možnost účastnit se mezinárodních soutěží a výstav krajinářské architektury
 • Publikovat díla v ročenkách IFLA EU
 • Pomoc při hledání stáží a zaměstnání v zahraničí
 • Zdarma odborný časopis Zahrada Park Krajina
 • Pravidelná informovanost o akcích ČAKA a SZKT i o akcích jiných pořadatelů, kde je jsme partnerem.

Podmínky členství

 • Členství ČAKA je odvozeno od aktuálně platného členství v IFLA (International federation of landscape architects)
 • Řádný člen s autorizací – osoba, která splňuje podmínky pro vzdělání dle IFLA (vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA A3 – seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním
 • Řádný člen bez autorizace – osoba, která splňuje podmínky pro vzdělání dle IFLA (ukončené vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA + 3 roky praxe po magisterském studiu, 5 let praxe po bakalářském studiu)
 • Člen čekatel – absolvent studia krajinářské architektury (ukončené vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA zatím bez praxe po ukončení studia takto: 3 roky praxe po magisterském, 5 let praxe po bakalářském vzdělání)
 • Student denního studia do 26 let
 • Mimořádné členství – osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené, důchodce, student doktorského studia nad 26 let
 • Členem sekce se z rozhodnutí shromáždění členů sekce může stát osoba, který nesplňuje podmínky pro členství, ale je pro obor krajinářská architektura mimořádně významný. (Na návrh rady sekce a po odsouhlasení shromáždění členů.)

Zájemce o členství musí doložit

(dle druhu členství)

 • Autorizační osvědčení
 • Doklad o dosaženém vzdělání (kopie vysokoškolského diplomu apod.)
 • Doklad o nároku na mimořádné členství (potvrzení o přiznání důchodu, mateřské nebo rodičovské dovolené)
 • Doklad o nároku na studentské členství (potvrzení o studiu)
 • Mimořádné členství – osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené, důchodce, student doktorského studia nad 26 let

Staňte se členem