Zajišťujeme evropskou certifikaci ETW

Seznam certifikovaných arboristů v ČR

Sdružujeme arboristy z celé ČR

Staňte se členem SZKT

Pořádáme Mistrovství ČR ve stromolezení

Mistrovství ČR ve stromolezení

Sekce péče o dřeviny

Sekce péče o dřeviny – ISA byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek SZKT, z.s. Věnuje pozornost především propagaci komplexní péče o dřeviny (tj. arboristice) a možností použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě.
Sekce je chapterem mezinárodní arboristické organizace ISA (International Society of Arboriculture).

Jsme od roku 1990 jednou ze sekcí SZKT, z.s. Od roku 1998 členem mezinárodní organizace ISA a organizace EAC.

Vzděláváním odborné veřejnosti v oboru arboristika rozvíjíme tento obor.

Prohloubit odborné znalosti v oboru a zlepšit péči o stromy.

Vzdělávání a certifikace

Sekce péče o dřeviny pořádá mnoho atraktivních akcí, seminářů, workshopů, konferencí. Zejména dnes již tradiční národní arboristickou konferenci “Strom pro život – život pro strom” pořádanou každoročně.

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.

Archiv arboristických článků časopisu ZPK

Všechny články

Členství v mezinárodních organizacích

Mezinárodní arboristická společnost ISA je největší celosvětovou profesní organizací arboristů. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny s užším zaměřením na péči o stromy. Byla založena v roce 1924 v USA a v současné době má 13 800 členů sdružených v 38 geografických skupinách.

Evropská arboristická rada byla založena roku 1992 za podpory struktur Evropské unie. Podmětem k založení bylo sjednocení arboristiky v rámci Evropy (sjednocené bezpečnostních norem, technologií, apod.) a vytvoření programu evropské certifikace.