Zajišťujeme evropskou certifikaci ETW

Seznam certifikovaných arboristů v ČR

Sdružujeme arboristy z celé ČR

Staňte se členem SZKT

Pořádáme Mistrovství ČR ve stromolezení

Mistrovství ČR ve stromolezení

Sekce péče o dřeviny

Sekce péče o dřeviny – ISA byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek SZKT, z.s. Věnuje pozornost především propagaci komplexní péče o dřeviny (tj. arboristice) a možností použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě.
Sekce je chapterem mezinárodní arboristické organizace ISA (International Society of Arboriculture).

Historie

Jsme od roku 1990 jednou ze sekcí SZKT, z.s. Od roku 1998 členem mezinárodní organizace ISA a organizace EAC.

Vize

Vzděláváním odborné veřejnosti v oboru arboristika rozvíjíme tento obor.

Naše cíle

Prohloubit odborné znalosti v oboru a zlepšit péči o stromy.

Vzdělávání a certifikace

Sekce péče o dřeviny pořádá mnoho atraktivních akcí, seminářů, workshopů, konferencí. Zejména dnes již tradiční národní arboristickou konferenci “Strom pro život – život pro strom” pořádanou každoročně.

Akce

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.

Certifikace ETW

Archiv arboristických článků časopisu ZPK

Ikona

Testování odolnosti kultivarů jilmů vůči grafióze

Pro sledování odolnosti jilmů ke grafióze bylo vybráno osm různých taxonů jilmů ve věku tři až čtyři roky. Minimální věk tři roky a růst na pokusné ploše alespoň jeden rok zabezpečují reprezentativnost pokusu pro dospělé jedince. Náchylnost ke grafióze se sice do určitě míry během let u daného stromu mění, ale bylo zjištěno, že po třetím roku růstu již ne zásadně.

Odebírejte náš newsletter a nezmeškejte žádnou novinku

Členství v mezinárodních organizacích

Mezinárodní arboristická společnost ISA je největší celosvětovou profesní organizací arboristů. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny s užším zaměřením na péči o stromy. Byla založena v roce 1924 v USA a v současné době má 13 800 členů sdružených v 38 geografických skupinách.

Více info

Evropská arboristická rada byla založena roku 1992 za podpory struktur Evropské unie. Podmětem k založení bylo sjednocení arboristiky v rámci Evropy (sjednocené bezpečnostních norem, technologií, apod.) a vytvoření programu evropské certifikace.

Více info