Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) je dobrovolné profesní sdružení krajinářských architektů, studentů a dosud neautorizovaných osob. Asociace zastupuje prostřednictvím Mezinárodní federace krajinářských architektů (IFLA EUROPE) české krajinářské architekty v Evropě i ve světě, členové ČAKA jsou členy IFLA EUROPE.