menu

Urbanscapes Praha 2024

5. 4. 2024

Dvoudenní konference na téma adaptace městské krajiny jako mezioborové téma

datum: 21. a 22. 5. 2024

místo: Fakulta architektury ČVUT

anotace: Jak má vypadat příjemná a živá městská krajina? Jak ji adaptovat na klimatickou změnu?

Jak veřejný prostor uspořádat pro lidi, technickou a dopravní infrastrukturu, vodu, přírodní prvky a živočichy? Jak plánovat města inovativně a efektivně a nerezignovat na estetiku a harmonii? Jak podporovat ekosystémy, aby pomáhaly ony nám?

Konference Urbanscapes Praha 2024 je místem pro sdílení inovativních postupů a dobrých řešení.

Přijďte naslouchat a diskutovat, jak spojit své znalosti v multidisciplinární spolupráci pro budoucnost měst.

Konferenci Urbanscapes Praha 2024 pořádá ČAKA (Sekce SZKT) ve spolupráci s Ústavem krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze a Oddělením environmentálních projektů, OCP MHMP. Konference je podpořena z rozpočtu Strategie Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Partnery akce jsou Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Ústav krajinářské architektury FA ČVUT.

Programový výbor: Martin Fejfar, David Hora, Eva Jeníková, Martin Kloda, Laura Kopecká, Magdaléna Maceková, Markéta Pešičková, Jana Pyšková, Jan Richtr, Tomáš Sklenář, Josef Smutný, David Stránský, Květoslav Syrový, Zuzana Štemberová, Marek Zděradička. Spolupráce na přípravě konference: Yuliana Kostyunicheva.

Konferenci byla udělena záštita ČKA a byla zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKA (ohodnoceno 2 body)

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše

Přihlásit se můžete zde

Program:

Úterý 21. května 2024

 • 8:30 - 10:00 Registrace účastníků, výdej tlumočnických sluchátek
 • 10:00 - 10:10 Přivítání účastníků a úvodní slovo Jana Pyšková (předsedkyně ČAKA), Dalibor Hlaváček (děkan FA ČVUT), Zuzana Štemberová (vedoucí ústavu krajinářské architektury FA ČVUT), Jan Kasl (předseda České komory architektů), Ondřej Feit (ředitel SZKT)
 • 10:10 - 10:20 Úvodní slovo radní pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán, Petr Hlaváček (náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj)
 • 10:20 - 10:30 Krajinářská řešení jako nástroj adaptačních strategií Eva Jeníková (delegátka v IFLA EU), Jana Pyšková (předsedkyně ČAKA)
Dopolední blok I.

moderuje Martina Imramovská

 • 10:30 - 10:45 Krok za krokem ke klimatické odolnosti – Naplňování Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu Tereza Líbová (vedoucí oddělení environmentálních projektů, Odbor ochrany prostředí, MHMP) / Jan Richtr (specialista adaptace na klimatickou změnu, Oddělení environmentálních projektů, Odbor ochrany prostředí, MHMP)
 • 10:45 - 11:05 Zelená infrastruktura v každodenní praxi Martin Fejfar (autorizovaný projektant ÚSES, vedoucí kanceláře KZI, IPR)
 • 11:05 - 11:25 Město je součástí krajiny. Ano, ale co to znamená? Štěpán Špoula (autorizovaný krajinářský architekt)
 • 11:25 - 11:45 Městské standardy modrozelené infrastruktury pro architekty, urbanisty, inženýry i zadavatele David Stránský (vodohospodář, FSV ČVUT), David Hora (arborista konzultant, Treewalker)
 • 11:45 - 12:25 Příjemná města: zdravá, odolná a přírodně rozmanitá (Pleasant cities: healthy, resilient and biodivers) John Boon (vedoucí poradenské skupiny Krajinářská architektura a územní plánování, ARCADIS Landscape Architecture & Groene Stad), Nizozemsko
 • 12:25 - 12:35 Diskuse moderuje Martina Imramovská
 • 12:35 - 13:35 Přestávka na individuální oběd (Menza)
Odpolední blok I.

moderuje Martina Imramovská

 • 13:35 - 13:45 TSK jako podporovatel sdíleného prostoru pro stromy, sítě a vodu Josef Richtr (náměstek generálního ředitele TSK)
 • 13:45 - 14:05 Realizace a údržba ovlivněná novými pražskými standardy Kristýna Hujerová (vedoucí oddělení správy zeleně, TSK )
 • 14:05 - 14:25 Má Praha na realizaci adaptačních opatření dost času? Laura Kopecká (specialistka pro modrozelenou infrastrukturu, TSK)
 • 14:25 - 14:45 Táhněme za jeden provaz Petr Formánek (znalec v oborech projektování a stavebnictví, Fortina)
 • 14:45 - 15:25 Vytváření holistických a udržitelných řešení (Creating holistic and sustainable soutions) Dorte Buchardt Westergaard (krajinářská architektka, Henning Larsen) a Greta Tiedje (architektka, Henning Larsen), Dánsko
 • 15:25 - 15:55 Coffeebreak
Odpolední blok II.

moderuje Martina Imramovská

 • 15:55 - 16:35 Buďme seriózní! Jak mohou města přispět k ochraně klimatu? Lorenz Potocnik (urbanista, autor, lokální politik, Linz+), Rakousko
 • 16:35 - 16:55 Mám přírodu rád, ale musí být dál ode mně - co (ne)dělat pro biodiverzitu moderních měst Ondřej Sedláček (ekolog, Ochrana fauny ČR a katedra ekologie PřF UK Praha)
 • 16:55 - 17:35 Rohanský ostrov - vítězný návrh mezinárodního soutěžního dialogu Michal Fišer (architekt, třiarchitekti), Peter Swyngedauw (OMGEVING), Belgie
 • 17:35 - 17:55 Vancouver - Rain City a jeho modrozelené systémy Kateřina Dusová (krajinářská designérka, Connect Landscape Architecture, Vancouver), Kanada
 • 17:55 - 18:25 Diskuse a zhodnocení dne moderuje Martina Imramovská
 • 18:25 - 21:00 Networking s bufetovým občerstvením (není v ceně vložného - podrobnosti v přihlášce) Neformální setkání účastníků konference s přednášejícími v prostorách FA ČVUT, kde můžete zažít autentickou atmosféru studentského života v období finalizací jejich ateliérových prací.

Středa 22. května 2024

 • 9:25 - 9:30 Zahájení druhého dne konference
Dopolední blok

moderuje Jiří Jaroš

 • 9:30 - 9:45 Papírák - nová čtvrť uprostřed Liberce Jiří Žid (architekt, re:architekti)
 • 9:45 - 10:00 Klárov – další nezacelená jizva v centru Prahy Jaroslav Wertig (architekt urbanista, A69 – architekti, Ateliér na ARCHIP) a Martina Forejtová (krajinářská architektka, Land05)
 • 10:00 - 10:20 Urbanismus a udržitelnost Luboš Klabík (urbanista, městský architekt, ateliér • tečka )
 • 10:20 - 10:35 Cirkularita a veřejný prostor Kateřina Eklová (spoluzakladatelka Rethink Architecture)
 • 10:35 - 10:45 Diskuse moderuje Jiří Jaroš
 • 10:45 - 11:00 Srážkové vody v městském prostředí  z pohledu správce a provozovatele vodohospodářské infrastruktury Hana Rosypalová (vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV, Divize koncepce a rozvoje PVS), Andrea Holanová (PVK)
 • 11:00 - 11:15 Modrozelená infrastruktura a nakládání s dešťovými vodami z pohledu Lesů hl. m. Prahy Jakub Burket (specialista vodních toků, Lesy hl.m. Prahy)
 • 11:15 - 11:30 Město prostupné a bezpečné pro všechny Dagmar Lanzová (národní rada osob se zdravotním postižením ČR)
 • 11:30 - 11:45 Modrá i zelená fakulta (aneb mladá generace není skeptická) Zuzana Štemberová (vedoucí Ústavu krajinářské architektury, FA ČVUT)
 • 11:45 - 12:05 Diskusní panel moderuje Jiří Jaroš
 • 12:05 - 13:05 Přestávka na individuální oběd (Menza)
Odpolední blok

moderuje Jiří Jaroš

 • 13:05 - 13:20 Měřítka kvality: umíme hodnotit kvalitu vystavěného prostředí? Martin Kloda (architekt, doktorand Ústavu urbanismu FA ČVUT)
 • 13:20 - 13:35 Proces a požadavky na schvalování projektových dokumentací ve společnosti TSK Mariana Tomková (řídící koordinátorka správy zeleně, TSK )
 • 13:35 - 13:50 Štěstí do patnácti minut. Květoslav Syrový (specialista na dopravní řešení a mobilitu, Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.)
 • 13:50 - 14:05 Příprava dopravních staveb s využitím přírodě blízkých technických řešení. Ing. Pavel Jeřábek (dopravní inženýr, hlavní inženýr projektu Sinpps) a Lucie Miovská (krajinářská architektka, Ateliér Artmio, s.r.o )
 • 14:05 - 14:20 Ochranná pásma uličních stromořadí Martin Ander (vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství)
 • 14:20 - 14:30 Diskuse, moderuje Jiří Jaroš
 • 14:30 - 15:00 Coffeebreak
 • 15:00 - 15:15 7 hrozných - výsadba stromů v zatíženém městském prostoru Evžen Dub (architekt, CMC architects), Jaroslav Pešička (zahradník, Garpen), Jana Pyšková (krajinářská architektka)
 • 15:15 - 15:30 Využití přírodě blízkých principů v městském prostředí Klára Zahradníčková (krajinářská architektka, Brno)
 • 15:30 - 15:45 Zodpovědný přístup města k obnově veřejných prostranství Miroslava Zadražilová (architektka a urbanistka, MAAUS)
 • 15:45 - 16:00 Krajina prostupuje Obytným souborem v Bráníku Tereza Antošová (zahradní designérka, DesignSpace)
 • 16:00 - 16:15 Duševní zdraví a zeleň ve městě Vladimír Kmoch (lékař, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN)
 • 16:15 - 16:20 Závěr konference Jiří Jaroš, Jana Pyšková (předsedkyně ČAKA) a Ondřej Feit (ředitel SZKT)

Změna programu vyhrazena

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 5. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku na tomto ODKAZU.

člen SZKT                                        1.513,- Kč (vč. DPH)

člen ČAKA                                        1.210,- Kč (vč. DPH)

nečlen                                              1.815,- Kč (vč. DPH)

člen mimořádný SZKT i ČAKA     847,- Kč (vč. DPH)

nečlen-student                                 847,- Kč (vč. DPH)

V registračním poplatku je zahrnuto: organizace, honoráře lektorů, pronájem prostor a techniky, tlumočnická technika, občerstvení (coffeebreak), videozáznam programu.

Součástí reg. poplatek nezahrnuje: Networking s bufetovým občerstvením – v přihlášce je možnost si tuto část objednat za cenu 700,- Kč (vč. DPH).

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte bankovním převodem na základě vystavené faktury (bude vystavena po vyplnění přihlášky a zaslána na uvedený email). Případně kontrolujte nevyžádanou poštu nebo spam. Platba v hotovosti je možná na místě na základě vystavené faktury.

Bližší informace k organizaci obdržíte po přihlášení asi 10 dní před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)