menu

Vyjádření České komory architektů k uvádění autorství ve vztahu architektonickým autorským dílům

7. 3. 2024

Na základě opakovaných dotazů směřovaných na právní oddělení, vydalo ČKA následující
vyjádření k problematice uvádění autorství v případě architektonických autorských děl.

Vyjádření ČKA sestavené v návaznosti na závěry kulatého stolu naleznete zde