menu

Martina Havlová

Autorizovaná krajinářská architektka

Krajinářská architektka s více jak patnáctiletou praxí v oboru. Mimo jiné se zaměřuje na krajinu větších měřítek s přesahem do urbanismu a komplexního začlenění sídla do krajiny. Jejím velkým tématem je změna klimatu a kvalitní volba stromového patra, napojení na modrozelenou infrastrukturu, udržitelnost výsadeb a racionální zakládání krajinářských staveb s ohledem na jejich budoucí vývoj. Ve své praxi se věnovala množství projektů ve veřejných prostranství od malých návsí po centrální prostory náměstí a sídlišť velkých měst. Je místopředsedkyní Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s., dále byla zvolena do Dozorčí rady České komory architektů. Aktivně se podílí na dění v oboru od soutěží po debatu o roli profese.