menu

Eva Jeníková

Autorizovaná krajinářská architektka - delegátka IFLA EU - členka rady ČAKA

Krajinářská architektka, spoluzakladatelka atelieru krajinářské architektury IN-SITE. Působí na Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT. Členka Rady ČAKA, delegátka v IFLA Europe, členka České komory architektů. Ve své tvorbě se soustředí na komplexní přístup ke krajině městské i volné, od lokálních intervencí přes veřejné prostory měst a obcí až po územní studie krajiny. „Jako architektka silně vnímám identitu míst a jejich kvality pro člověka, mé přírodovědné vzdělání mi umožňuje využívat udržitelné přístupy a usilovat zlepšování stavu prostředí. Propojování těchto témat je pro mne osobní výzvou a mottem pro každodenní práci“.