menu

Jana Pyšková

Autorizovaná krajinářská architektka - předsedkyně rady ČAKA - členka správní rady SZKT

Autorizovaná krajinářská architektka, členka České komory architektů vystudovala zahradnictví v Lednici na Moravě (dnešní Mendelova univerzita v Brně). Pracuje samostatně i v multidisciplinárních týmech na malých i velkých projektech. Publikuje, přednáší, organizuje konference. Propojuje různé profese i odbornou a laickou veřejnost. Je předsedkyní České asociace pro krajinářskou architekturu a členkou Správní rady Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. V projektech i osobním životě uplatňuje a propaguje principy udržitelnosti. Získala několik ocenění v odborné soutěži Zahrada roku.