menu

Markéta Pešičková

Autorizovaná krajinářská architektka - členka rady ČAKA

Absolventka oboru ZAKA v Lednici, autorizace v r. 2012, specializace v památkové péči. Projekční a pedagogická činnost, konzultace a poradenství v oblasti veřejného prostoru a územního rozvoje sídel a krajiny. V roce 2005 založila Atelier Proluka – krajinářský atelier jako platformu pro tvorbu veřejného prostoru a krajiny. Premisou Proluky je flexibilita témat, mezioborová spolupráce. Mottem Proluky je komplexnost, adekvátnost, udržitelnost a respekt.