menu

Zuzana Štemberová

Autorizovaná krajinářská architektka - Vedoucí ústavu Krajinářské architektury na FA ČVUT - členka rady ČAKA

Krajinářská architektka v ateliéru TERRA FLORIDA, vedoucí Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT, dále externí pedagožka Ateliéru architektonické tvorby/ škola Miroslava Šika AVU v Praze. Členka Rady ČAKA (Česká asociace pro krajinářskou architekturu) a editorka redakce portálu o krajinářské architektuře DO PARKU. Profesní tvorba je soustředěná především na projekty v městské krajině, s ohledem na udržitelnost, identitu míst, citlivost ke stávajícímu prostředí, vytváření prostoru pro lidi i přírodu. Hlavním zaměřením je pak – kromě komplexního vnímání krajiny – podpora spolupráce a multidisciplinarity.