IFLA

Mezinárodní federace krajinářských architektů, je celosvětovou organizací profesionálních krajinářských architektů, která sdružuje členy z více než šedesáti zemí všech kontinentů. Zastupuje profesi krajinářské architektury ve vládních i nevládních organizacích, jako je OSN, UNESCO, UIA atd.

IFLA

IFLA je nepolitická, nevládní a nezisková demokratická organizace s následujícími cíli: rozvíjet a podporovat profesi a obor krajinářské architektury spolu s příbuznými uměleckými a vědeckými obory na celém světě; etablovat tuto profesi v její trvalé roli nástroje estetických úspěchů a společenských změn pro veřejné blaho; přispívat k identifikaci a zachování složité rovnováhy těch ekologických systémů, na nichž závisí budoucnost civilizace; zavádět vysoké standardy profesionální praxe v navrhování a plánování krajiny, jejího managementu, ochrany a rozvoje; podporovat vzdělávací a odbornou mezinárodní výměnu znalostí, dovedností a zkušeností.