Akreditace IFLA EU

Akreditace IFLA EU ukazuje na kvalitu výuky krajinářské architektury a její zařazení do sítě světových škol KA. Je důležitým signálem a kritériem pro výběr školy pro zahraniční studenty i pedagogy

Uznávání programů krajinářské architektury je proces, v němž komise IFLA Europe pro uznávání škol, vedená viceprezidentem IFLA Europe pro vzdělávání, spolu s 11 členy, delegáty a členy národních asociací vyučujících a praktikujících krajinářskou architekturu, jakož i členy ECLAS – Evropské rady škol krajinářské architektury, přezkoumává vysokoškolské bakalářské a magisterské programy krajinářské architektury.

V rámci tohoto procesu School Recognition Panel (SRP) ověřuje strukturu výuky a podstatu, úplnost a efektivitu příslušného programu Krajinářská architektura.

Komise pro uznávání škol poskytuje podrobné posouzení obsahu a učebních osnov programů krajinářské architektury, akademického étosu, vedení, kvalifikace a počtu vyučujících.

Pro usnadnění tohoto procesu spustila IFLA Europe webové stránky SRP, kde budou moci školy a univerzity krajinářské architektury podávat žádosti online.