Modrozelená infrastruktura (MZI)

„MZI je soubor přírodě blízkých a technických opatření, která propojují srážkový odtok s vegetačními a vodními prvky v sídlech za účelem

  • přirozeného lokálního koloběhu vody (podporován decentrálním vsakem, výparem a zpomalením odtoku),
  • zvýšení ochrany jakosti vod (čištěním srážkového odtoku přirozenými procesy),
  • zlepšení mikroklimatické funkce (prostřednictvím sídelní zeleně dostatečně zásobené vodou),
  • dalších ekosystémových služeb (vhodnou skladbou (z hlediska biodiverzity) a začleněním opatření MZI do veřejného prostoru (z hlediska estetiky, rekreace atd.)).

Opatření MZI na sebe navazují a vytváří systém na úrovni budov či větších území“.