Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je předpokladem pro vysokou odbornou úroveň a profesní růst krajinářských architektů. Doplňování a rozvíjení profesních znalostí a dovedností je klíčové pro adaptaci na nové trendy a výzvy, které představuje klimatická změna, ztráta biodiverzity i socioekonomické změny. Celoživotní vzdělávání je investicí do konkurenceschopnosti a osobního růstu, přinášející nejen odborné znalosti, ale i širší pohled na svět.

ČAKA pořádá vzdělávací programy pro krajinářské architekty, ale i pro další profesionály, akademické pracovníky a zaměstnance státní správy a samosprávy. Programy zahrnuji konference, semináře a workshopy, ale také tematicky zaměřené exkurze v Česku i zahraničí. Kromě získávání nových znalostí slouží programy i ke sdílení zkušeností a posílení oborové komunity a zároveň usilují o posílení mezioborových kontaktů a spolupráce.

Řada vzdělávacích programů probíhá pod záštitou České komory architektů nebo je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKA.