Landscape in Focus / Krajina pro obce

Dvouletý (2024-2026) projekt financovaný Evropskou unií z programu Erasmus+ realizovaný se zahraničními partnery BDLA (Německo), MARK (Finsko), SPU Nitra (Slovensko) a s českým partnerem INPRO.

Pro koho:

  • Cílovou skupinou jsou starostové a zastupitelé malých a středně velkých obcí.
  • Dle Českého statistického ústavu má 90 % obcí měně než 2000 obyvatel a žije v nich 30 % obyvatel České republiky. Tyto obce nemají velký úřednický aparát a nemají tedy v týmu nikoho, kdo by se přímo věnoval krajině, životnímu prostředí, urbanismu apod.

Cíl:

  • Předat zástupcům malých obcí informace, nástroje a další know-how, které je pomohou zorientovat v problematice krajiny a podpoří je v koncepčním přístupu v rozhodování,
  • posílit udržitelné plánování malých sídel v souladu s charakterem krajiny, historií místa a za aktivní spoluúčasti místních obyvatel,
  • pomoci obcím reagovat na současné výzvy (klimatická změna, narušený malý vodní cyklus atp., klesající úrodnost půdy, eroze atp.) aplikací nových poznatků a postupů do praxe.

Výstupy:

  • Soubor příkladů dobré praxe,
  • stručná brožura pokrývající aktuální témata krajinného plánování,
  • webová platforma pro sdílení materiálů.