Vzdělávání v oboru Krajinářské architektury

Univerzity – vysokoškolské vzdělání

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Krajina a zahrada. Prostor pod širým nebem v komplexních souvislostech je předmětem studia Krajinářské architektury na ZF MENDELU v Brně. Výuka synergicky propojuje umělecké, biologické a technické aspekty tvorby a přesahuje do řady dalších disciplín, výzkumu a praxe. Výhodou studia v Brně je bezprostřední kontakt s problematikou urbánního prostoru i botanickou zahradou Ivara Otruby. Naopak Lednicko-valtický areál nabízí příležitost studovat uprostřed staletí komponované krajiny a mít na dosah rozsáhlé sortimenty rostlin. Absolvent magisterského stupně získává titul Ing. arch. a může se ucházet o autorizaci České komory architektů. Je vybaven pro působení v oblastech udržitelného plánování, navrhování a projektování městské i venkovské krajiny.

Studijní programy

Bakalářské studium – Krajinářská architektura

Délka studia: 4 roky
Forma studia: Prezenční
Místo studia: Brno, Lednice
Kritéria pro přijetí: Talentová zkouška
Počty přijímaných studentů: 45 (prezenční)
Vzdělání uznáno IFLA Europe: 2019-2021

Magisterské studium – Krajinářská architektura

Délka studia: 2 roky
Forma studia: Prezenční
Místo studia: Lednice
Počty přijímaných studentů: 30 (prezenční)
Uznáno IFLA Europe: 2019-2024
Uznání ČKA:  magisterské studium opravňuje ke vstupu do ČKA v oboru A3

Doktorandské studium – Krajinářská architektura

Délka studia: 4 roky
Forma studia: Prezenční a kombinovaná
Místo studia: Lednice

 

České vysoké učení technické

Fakulta architektury

Krajinářská architektura je samostatným studijním programem na Fakultě architektury od roku 2015. Výuka je provázaná s architekturou a urbanismem, kromě řady předmětů je společný i formát vertikálních ateliérů, kde pracují studenti na zadáních nehledě na ročník studia. Součástí programu je vědecká a výzkumná činnost a spolupráce se zahraničními univerzitami, výhodou je možnost studovat od magisterského programu v angličtině. Studium krajinářské architektury na FA je přípravou na navrhování udržitelného prostředí s ohledem na biodiverzitu, kulturní hodnoty, respekt k přírodě a sociální a klimatické změny. Program svým multidisciplinárním přístupem podporuje propojení mezi obory na fakultě i v následné praxi.

Studijní programy

Bakalářské studium – Krajinářská architektura

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Místo studia: Praha
Kritéria pro přijetí: 1. kolo – Test Obecných studijních předpokladů, test ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu, výtvarná zkouška
2. kolo – prezenční pohovory
Počty přijímaných studentů: 30 (prezenční)
Uznání IFLA Europe: Ne (v procesu)

Magisterské studium – Krajinářská architektura a Landscape architecture (anglický jazyk)

Délka studia: 2 roky
Forma studia: Prezenční
Místo studia: Praha
Počty přijímaných studentů: 24 (prezenční)
Uznáno IFLA Europe: Ne
Uznání ČKA:  magisterské studium opravňuje ke vstupu do ČKA v oboru A3

Doktorské studium – Architektura a urbanismus, studijní zaměření Krajinářská architektura (český a anglický jazyk)

Délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Místo studia: Praha
Kritéria pro přijetí: individuální přijímací zkouška
Počty přijímaných studentů: 1-5

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Studijní program Krajinářská architektura je vyučován v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. Výuka se zaměřuje na současná témata řešená oborem krajinářské architektury, na vývoj české krajiny, rozvoj pražské krajiny, historický vývoj krajinářské architektury, řešeni veřejného i privátního prostoru, včetně střešních a vertikálních zahrad, i na znalost rostlinného materiálu a jeho použití, jednoduchých staveb i urbanistických souvislostí. Výuku doplňují témata problematiky řešení dopadů klimatické změny na město a krajinu 21. století i problematika využití principů modrozelené infrastruktury. Studenti v jednotlivých ateliérech řeší postupně témata prostorů malého, středního i velkého měřítka. Program je akreditován Národním akreditačním úřadem MŠMT (NAÚ) v oboru Architektura a urbanismus.

Studijní programy

Bakalářské studium – Krajinářská architektura

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Místo studia: Praha
Kritéria pro přijetí: Test z biologie a talentová zkouška
Počty přijímaných studentů: 30 (prezenční)
Uznání IFLA Europe: Ne (podána žádost)

Magisterské studium – Krajinářská architektura

Délka studia: 2 roky
Forma studia: Prezenční
Místo studia: Praha
Kritéria pro přijetí: talentová zkouška
Počty přijímaných studentů: 24 (prezenční)
Uznání IFLA Europe: Ne (v procesu)
Uznání ČKA:  magisterské studium opravňuje ke vstupu do ČKA v oboru A3

Doktorské studium  – Krajinářská architektura (v češtině) a Landscape Architecture (v angličtině)

Délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Místo studia: Praha
Kritéria pro přijetí: individuální přijímací zkouška
Počty přijímaných studentů: 1-3

 

Vyšší odborné vzdělání

Česká zahradnická akademie Mělník

Vyšší odborná škola

Vzdělávací program je syntézou teoretického a praktického zaměření. Jedná se jak o oblast projektování zeleně, tak i péče o zeleň, krajinářství či okrasného školkařství, přičemž během studia je celá tato problematika předkládána do náležité hloubky teoretickým i praktickým způsobem. Současně je tento kontext rozšiřován o ekonomické, právní a komunikační aspekty, které návazně přímo směřují k pracovnímu uplatnění absolventů.  Absolvent vzdělávacího programu je zaměstnán v oblasti státní správy, v podnikatelské sféře, v obchodu a v oborovém poradenství, ve středním stupni projekční činnosti, ale i v oblasti zahradnického školství.

Studijní programy

Vzdělávací program – Zahradní a krajinná tvorba

Délka denního studia: 3 roky
Délka dálkového studia: 4 roky
Forma studia: Denní a dálkové
Místo studia: Mělník
Kritéria pro přijetí: výsledek maturitní zkoušky a výsledek rozhovoru o osobní a odborné motivaci uchazeče ke studiu (včetně určování základních taxonů dřevin); v dálkové formě navíc krátký znalostní test
Počty přijímaných studentů: 45 (denní forma) a 60 (dálková)

Seznam škol s uznaným vzděláním České komory architektů pro obor Krajinářská architektura