Historie IFLA

2017

Delegátkou IFLA za ČR je Eva Jeníková

Číst dále
2008

Delegátem IFLA za ČR je Igor Kysela

Číst dále
2007

Duben – Světový měsíc krajinářské architektury

IFLA vyhlašuje duben 2007 jako první měsíc krajinářské architektury pod širokým tematickým názvem „Udržitelné krajiny“

Číst dále
2007

Ustanovení čtyř regionů IFLA

americký region – státy severní, jižní a střední Ameriky evropský region – státy Evropy africký region – státy Afriky a Středního Východu asijský region – státy Asie, Austrálie, Nový Zéland

Číst dále
2007

Sloučení EFLA a IFLA

EFLA se stala evropským regionem Mezinárodní federace krajinářských architektů (IFLA Europe). Od 1.1.2007 zastupuje profesi krajinářského architekta pouze jedna světová organizace – IFLA.

Číst dále
2005

Členkou výkonného výboru IFLA jako tajemnice je Radmila Fingerová

Číst dále
2004

Pražské memorandum

V roce 2004 v rámci pražské konference Centrálního regionu IFLA, který uspořádala Sekce krajinářské architektury- IFLA v SZKT, došlo k podepsání tzv. Pražského memoranda, jehož obsahem byla vůle ke sloučení IFLA a EFLA.

Číst dále
1996

Delegátem IFLA za ČR je Radmila Fingerová a Jiří Borský

Číst dále
1995

SZKA – SZKT se stává členem IFLA

Českým členem IFLA se v říjnu 1995, z podnětu Jana Borského a Jaroslava Šubra, stává Sekce zahradní a krajinářské architektury, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Číst dále
1989

Evropská nadace pro krajinářskou architekturu (EFLA)

Národní profesní sdružení zastupující 12 členských států Evropského hospodářského společenství v té době uznala potřebu formálněji se spojit a harmonizovat jak profesní vzdělávání, tak praxi v oblasti krajinářské architektury. Výsledkem bylo založení Evropské nadace pro krajinářskou architekturu (EFLA).

Číst dále
1968

Sekce architektů-krajinářů při Svazu architektů se stává členem IFLA

Sekce architektů-krajinářů při Svazu architektů byla v červenci 1968 na světovém kongresu v Montrealu přijata za člena IFLA. Členem rady IFLA byl v letech 1968 – 1972 Otakar Kuča. Činnost sekce byla postupně omezována a svou činnost ukončila v roce 1972. Kontinuitu českého členství v IFLA zajišťoval Zväz slovenských architektov až do rozpadu Československa.

Číst dále
1965

Uznání profese Organizací spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu

V roce 1965 byla IFLA poprvé přijata do „kategorie C“ Organizace Spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) a v roce 1970 postoupila do „kategorie B“. Konečně v roce 1987, po mnoha letech diskusí s UNESCO a po intenzivní spolupráci, zejména s Oddělením kulturního dědictví, byla IFLA přijata do „kategorie A“, čímž dosáhla významného mezníku pro tuto profesi. V červenci 2012 byla schválena Charta IFLA/UNESCO pro vzdělávání v oblasti krajinářské architektury.

Číst dále
1948

Založení IFLA

(IFLA) byla založena v anglické Cambridgi a jejím prvním prezidentem se stal Sir Geoffrey Jellicoe. Zastupovala 15 států z Evropy a Severní Ameriky.

Číst dále