Sekce vznikla z dlouhodobé potřeby sdružení odborníků, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na tvorbě a managementu městské zeleně a navazuje tak na předchozí snahy uvnitř SZKT o setkávání se, vzájemné inspiraci a výměně odborných, ale i praktických informací z oblastí správy městské zeleně či legislativy na úrovni ochrany přírody a krajiny.

Sekce byla založena v roce 2018. Krátce fungovala sice již v devadesátých letech, ale její činnost byla z různých důvodů postupně utlumována. Potřeba řešit stále obsáhlejší a komplikovanější problematiku péče o veřejný prostor vedla v průběhu let k opětovné aktivizaci zájemců a v roce 2018 vyústila v znovuobnovení této sekce.  

Její základní činností je sdružování a vzdělávání zájemců o správu veřejné zeleně, vzájemná komunikace a výměna zkušeností a hledání koncepčních řešení v problematice správy zeleně, týkající se jak praktických činností, tak i legislativy.

Cílem sekce je hájit zájmy správců zeleně, být aktivním a čitelným partnerem pro státní instituce, kterých se správa zeleně a veřejných prostranství dotýká, stejně tak i partnerem pro odborníky z dalších oborů při řešení současných aktuálních výzev, souvisejících s péčí o zeleň ve městech.

Členství v sekci není speciálně podmíněno, sekce je otevřena všem. Není podmínkou být správcem zeleně.