Akce

23. MČR ve stromolezení

23. mistrovství ČR ve stromolezení proběhne 27.– 30. 6. 2024 ve Svitavách v Parku Jana Palacha.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina…

Koncepční přístup k péči o veřejnou zeleň v obcích

Cílem toho semináře konaného v rámci 32. ročníku MČR ve stromolezení je představit starostům a dalším zástupcům samosprávy obcí, především z Pardubického kraje, problematiku stromů ve veřejném prostoru, tj. výběr a výsadbu stromů do prostředí obce i do volné krajiny, následnou péči o nové výsadby i další dřeviny ve veřejné zeleni.

SAVE THE DATE –Zájezd na veletrh GaLaBau 2024

GaLaBau je mezinárodní veletrh zahradní a krajinářské tvorby, městského mobiliáře a dětských a sportovních hřišť, který se koná pravidelně každý sudý rok v září, v bavorském Norimberku. V partnerské spolupráci s NürnbergMesse, GmBh a společností PROveletrhy s.r.o.

Strom pro život – život pro strom 2024

Dvoudenní národní arboristická konference. Program konference bude i letos koncipován ve dvou souběžných částech se společným dopoledním blokem první den konference. V hlavním sále bude probíhat arboristický program a ve druhém sále program připravený speciálně pro stromolezce.

Trvalky – pozdně letní a podzimní aspekt – 9/2024

Podzim bude v tomto období na Dendrologické zahradě v plném proudu. Ukáže, jak proměnlivé mohou trvalkové výsadby být a jak lze využít podceňovaného aspektu podzimního zbarvení v kombinaci se zajímavými strukturami a texturami uschlých částí rostlin.

Certifikace ETW – 10/2024

ETW / European Tree Worker
Zvyšte si svou profesní kvalifikaci!
Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že…

Zákon o ochraně přírody a krajiny – seminář/webinář – 12/2024

Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v ČR soustavu Natura 2000, a to za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků.