Rada Sekce Správa zeleně
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
T: +420 602 363 999
M: kancelar@szkt.cz

Členové rady sekce Správa zeleně

předseda rady sekce Správa zeleně

Ing. Blanka Candrová

Absolventka České zemědělské univerzity v Praze v roce 1995. Pracovala v zahradnických realizačních firmách, v údržbě zeleně, v trvalkové školce, v dovozu a prodeji stromů i v samosprávě jako správce veřejné zeleně. V současné době vede kancelář soukromé realizační zahradnické firmy a zahradního centra v Táboře.

člen redakční rady, místopředseda rady sekce Správa zeleně

Ing. Ondřej Kofroň

Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin.

člen rady sekce Správa zeleně

Ing. Jaroslav Brůžek

Vystudoval obor Zahradnictví na AF Vysoké školy zemědělské v Praze a následně absolvoval, v Lednici při Zahradnické fakultě MENDELU, roční kurz speciální dendrologie pod vedením prof. Pejchala. Již 30 let se věnuje městské zeleni ve Strakonicích, kde je nyní vedoucím Odboru životního prostředí na MěÚ. Soukromě pak dále spolupracuje při návrzích sadovnických a krajinářských úprav.

členka rady sekce Správa zeleně

Ing. Lucie Davídková

Absolventka oboru Management zahradních a krajinářských úprav na ZF MENDELU. Po roční zkušenosti v soukromém zahradnickém sektoru nastoupila od roku 2010 na Správu veřejného statku města Plzně, kde se věnovala správě svěřených plzeňských parkových ploch. Po návratu z mateřské „dovolené“ a po reorganizaci plzeňské správy zeleně nastoupila od ledna 2022 na pozici vedoucí odd. městské zeleně OŽP Magistrátu města Plzně. Snaží se ve svém oboru o prosazování praktična a zdravého selského rozumu.

členka rady sekce Správa zeleně

Ing. Jitka Nováková

Po absolvování SZaŠ A. E. Komerse v Děčíně studovala Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě, obor Zahradnictví. V minulosti pracovala v Muzeu lidové architektury v Zubrnicích, v realizační firmě a po dlouhá léta byla referentem ochrany přírody a krajiny na Magistrátu města Ústí nad Labem, kde v současné době zastává funkci městského dendrologa. V Ústí nad Labem se snaží o změnu  přístupu v péči o zeleň.

členka rady sekce Správa zeleně

Ing. Jitka Štěpánková

Absolventka Vysoké školy zemědělské v Brně, zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Pracovala v ovocnářských školkách, realizovala tuzemský i zahraniční obchod se školkařskými výpěstky v mezinárodní společnosti, založila 117 ha jabloňových a hrušňových sadů v Králové na Uničovsku a na Nových Zámcích, soukromě realizovala rodinné zahrady a projektovala vegetační úpravy Územních systémů ekologické stability v Olomouci, Holešově, Přerově a Skrbeni, jejichž realizace dozorovala. Od roku 2001 pracuje v samosprávě jako správce veřejné zeleně statutárního města Olomouce.

členka rady sekce Správa zeleně

Daniela Wagnerová, DiS.

Absolventka Mělnické zahradnické akademie, obor Zahradní a krajinná tvorba, návrhy zahrad a jejich realizace. Od roku 2017 pracuje jako sadovník na MěÚ Příbram, se snahou zavádět do praxe nové trendy v městské zeleni.

Odebírejte newsletter a nezmeškějte žádnou novinku