Poslání

Jsme oporou našich oborů.

Vize

Sdílíme informace, souvislosti, zkušenosti, motivaci, sledujeme trendy.
Pomáháme zorientovat se, chceme aby naši členové byli úspěšnější. Protože úspěch našich členů je náš úspěch.
Náš obor je zahradní a krajinářská tvorba.

Naše cíle

Být lídrem v celoživotním vzdělávání v zahradní a krajinářské tvorbě. Prostřednictvím konferencí, seminářů, exkurzí a profesních soutěží přinášet objektivní informace a inovace a propojovat je s praxí.
Kultivovat a rozvíjet profesní prostředí tvorbou norem a technologických postupů. Podporovat mezioborovou spolupráci.
Vytvářet otevřený prostor pro motivovanou práci dobrovolníků.
Vytvářet příjemné, podporující a inspirativní prostředí pro členy.
Posílit pozici SZKT, největší oborové organizace v ČR, která reprezentuje profesní průřez celým oborem.
Společenským tlakem vytvářet poptávku po výzkumných tématech. Definovat a důsledně prosazovat strategická témata oboru zahradní a krajinářská tvorba.
Propagovat obor směrem k široké veřejnosti.

Naše principy

  • Nezávisle | Jsme nestátní nezisková organizace s navzájem nezávislými, diversifikovanými zdroji příjmů. 
  • Odborně | Vybíráme ty nejlepší přednášející se zkušenostmi z praxe. 
  • Dobrovolně | Většina naší činnosti je založená na dobrovolné bázi. Dobrovolníci (v nejužším jádru se aktivně angažuje asi 30 lidí) pracují jak ve správní radě, tak v radách sekcí nebo vedou samostatné projekty, či se na nich podílejí. Koordinaci a výkonnou podporu jim dělají dvě zaměstnankyně na plný úvazek. 
  • Důvěryhodně | Stojí za námi přes 25 let zkušeností. (Organizace byla založena roku 1990.)

Kdo jsou naši členové?

  • Krajinářští architekti, projektanti v oboru zahradní a krajinářská tvorba  
  • Zástupci měst a obcí z odborů správy veřejné zeleně a další pracovníci státní správy a samosprávy  
  • Majitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci projekčních, zahradnických firem a firem zaměřených na údržbu zeleně ve veřejné i soukromé sféře  
  • Arboristé  
  • Vědečtí pracovníci, učitelé a studenti odborných škol