Redakční rada časopisu Zahrada Park Krajina
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
T: +420 602 363 999
M: redakcni.rada.zpk@seznam.cz

Členové redakční rady časopisu Zahrada Park Krajina

člen správní rady, předseda redakční rady

Ing.

Petr Förchtgott

Absolvoval Zahradnickou fakultu v Lednici v roce 1992, kdy se také stal členem SZKT. Po zaměstnání v několika firmách zabývajících se realizací a údržbou zeleně působí od roku 2000 jako samostatný projektant. Koncem roku 2013 byl zvolen do Správní rady SZKT a počátkem roku 2015 jmenován do redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina.

místopředsedkyně redakční rady

Ing.

Zuzana Řezníčková

Absolventka fakulty zahradní a krajinářské tvorby v Lednici. V letech 1992 – 2008 pracovala na odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. V současnosti se zabývá projektováním soukromé i veřejné zeleně a odborným dohledem nad realizovanými sadovými úpravami. Činností v redakční radě přispívá k propagaci našeho oboru a také k propojování lidí, kteří mají co říct, s odbornou zahradnickou veřejností. Členkou redakční rady je od roku 2018.

členka redakční rady

Ing.

Kateřina Čadková

Vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu na ZF MZLU v Brně. V profesi se specializuje na návrhy zahrad, podporující ekologickou rovnováhu, s důrazem na vysokou biodiverzitu a kvalitní zahradní design. V časopise se soustředí především na rozhovory se zajímavými osobnostmi, které záměrně vybírá z odlišných profesí a zprostředkovává tak názory na krajinářský obor z pohledu jiných skupin specialistů. Zároveň s tím se snaží rozšiřovat a upevňovat povědomí o krajinářském oboru jak mezi jiné obory tak i širší veřejnost.

členka redakční rady, členka rady sekce SPoD ISA

Mgr.

Alena Klimešová

Arboristka, ilustrátorka. Absolventka oboru Environmentální studia na Masarykově Univerzitě v Brně a VOŠ Zahradnické Mělník, PhD studentka na LDF Mendelu v Brně, držitelka certifikátu ISA Certified Arborist. V oboru podniká od roku 2005. V časopise ZPK zajišťuje články pro rubriku arboristika.

člen redakční rady, místopředseda rady sekce Správa zeleně

Ing.

Ondřej Kofroň

Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin.

člen redakční rady

Ing.

Aleš Steiner

Absolvoval Zahradnickou fakultu MZLU v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura, je zakládajícím členem ateliéru a05, nyní působí v ateliéru Steiner a Malíková krajinářští architekti, členem redakční rady je od roku 2009.

členka redakční rady

Ing.

Jitka Vágnerová

Autorizovaná architektka, absolventka ZF MZLU v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Po práci v realizační firmě se pustila do samostatného projektování pod hlavičkou Atelier V8. Ráda mění veřejný prostor, oživuje krajinu a dává starým místům nový smysl.

členka redakční rady

Ing.

Helena Růžičková

Absolventka oboru zahradní a krajinářské architektura v Lednici. Členka redakční rady od května 2018.

Michal Babor

Technický redaktor

Odebírejte newsletter a nezmeškějte žádnou novinku