Redakční rada časopisu Zahrada Park Krajina
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
T: +420 602 363 999
M: redakcni.rada.zpk@szkt.cz

Členové redakční rady časopisu Zahrada Park Krajina

Petr Förchtgott - profilová fotografie

člen správní rady, předseda redakční rady

Ing. Petr Förchtgott
Projektant krajinářských úprav – předseda redakční rady časopisu ZPK
Zuzana Řezníčková - profilová fotografie

místopředsedkyně redakční rady

Ing. Zuzana Řezníčková
Absolventka fakulty zahradní a krajinářské tvorby v Lednici. V letech 1992 – 2008 pracovala na odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. V současnosti se zabývá projektováním soukromé i veřejné zeleně a odborným dohledem nad realizovanými sadovými úpravami. Činností v redakční radě přispívá k propagaci našeho oboru a také k propojování lidí, kteří mají co říct, s odbornou zahradnickou veřejností. Členkou redakční rady je od roku 2018.
Kateřina Čadková - profilová fotografie

členka redakční rady

Ing. Kateřina Čadková
Vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu na ZF MZLU v Brně. V profesi se specializuje na návrhy zahrad, podporující ekologickou rovnováhu, s důrazem na vysokou biodiverzitu a kvalitní zahradní design. V časopise se soustředí především na rozhovory se zajímavými osobnostmi, které záměrně vybírá z odlišných profesí a zprostředkovává tak názory na krajinářský obor z pohledu jiných skupin specialistů. Zároveň s tím se snaží rozšiřovat a upevňovat povědomí o krajinářském oboru jak mezi jiné obory tak i širší veřejnost.
Alena Klimešová - profilová fotografie

členka redakční rady, členka rady sekce SPoD ISA

Mgr. Alena Klimešová, DiS.
Arboristka, ilustrátorka. Absolventka oboru Environmentální studia na Masarykově Univerzitě v Brně a VOŠ Zahradnické Mělník, PhD studentka na LDF Mendelu v Brně, držitelka certifikátu ISA Certified Arborist. V oboru podniká od roku 2005. V časopise ZPK zajišťuje články pro rubriku arboristika.
Ondřej Kofroň - profilová fotografie

člen redakční rady, místopředseda rady sekce Správa zeleně

Ing. Ondřej Kofroň
Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin.
Aleš Steiner - profilová fotografie

člen redakční rady

Ing. Aleš Steiner
Absolvoval Zahradnickou fakultu MZLU v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura, je zakládajícím členem ateliéru a05, nyní působí v ateliéru Steiner a Malíková krajinářští architekti, členem redakční rady je od roku 2009.
Jitka Vágnerová - profilová fotografie

členka redakční rady

Ing. Jitka Vágnerová
Autorizovaná architektka, absolventka ZF MZLU v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Po práci v realizační firmě se pustila do samostatného projektování pod hlavičkou Atelier V8. Ráda mění veřejný prostor, oživuje krajinu a dává starým místům nový smysl.
Helena Růžičková - profilová fotografie

členka redakční rady

Ing. Helena Růžičková
Absolventka oboru zahradní a krajinářské architektura v Lednici. Členka redakční rady od května 2018.
Michal Babor - profilová fotografie
Michal Babor
Technický redaktor