Členská města

Sekce správa zeleně sdružuje odborníky, zabývající se tvorbou a managementem veřejné zeleně, kterými jsou zejména správci zeleně měst a obcí ČR, ale i další zájemci z řad samospráv, dodavatelů služeb ve veřejné zeleni, či zástupci vědeckých a akademických institucí.

Prosazovat oborové standardy a odborně správnou  péči o zeleň  je pro správce zeleně velmi obtížné zejména v menších městech, kde výkon této pracovní pozice zajišťují v rámci městského úřadu pouze jednotlivci.  Autorita sekce SZKT Vám zajistí ve struktuře Vaší samosprávy silnější pozici a dodá sebedůvěru při řešení problémů souvisejících s výkonem Vaší činnosti.

Přidejte se k nám a staňte se součástí platformy, sdružující profesionály z oboru správa veřejné zeleně.

Poznejte kolegy z celé ČR, se kterými budete sdílet problémy a vyměňovat si své zkušenosti !

aktualizace mapy – členských měst, dle členství v SZKT k 06/2023

průběžná aktualizace jednotlivých dat k 03/2024

Členská města podle krajů

Hlavní město Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Město Třebíč

Správce zeleně: Ing. Petr Urbánek

Olomoucký kraj

Plzeňský kraj

Město Rokycany

Správce zeleně: Ing. Vladimíra Hupáková

Magistrát města Plzně

Správce zeleně: Ing. Lucie Indrová (Davídková)

Středočeský kraj

Město Příbram

Správce zeleně: Daniela Wagnerová, DiS.

Město Český Brod

Správce zeleně: Ing. Rostislav Vodička

Ústecký kraj

Zlínský kraj