Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
T: +420 602 363 999
T: +420 257 323 953
M: kancelar@szkt.cz

číslo datové schránky: x7hj7nc
IČO: 44684932
DIČ: CZ44684932
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 157 864 624 /0300
IBAN: CZ03 0300 0000 0001 5786 4624, SWIFT: CEKOCZPP
zapsaný v spolkovém rejstříku u Městského Soudu v Praze v oddílu L, vložce C. 1480

Provozní hodiny: po–pá 8.00 – 16.30. Případně volejte na mobilní telefon.

Redakční rada časopisu ZPKČeská asociace pro krajinářskou architekturuSekce péče o dřeviny ISASekce Správa zeleně


  Organizační struktura SZKT

  Podporujeme mezioborovu spolupráci a tvoříme platformu pro výměnu zkušeností.

  Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) je dobrovolné profesní sdružení krajinářských architektů, člen IFLA Europe.

  Našimi členy jsou města z celé ČR, společně pečujeme o květiny i dřeviny a měníme tak tvář našich měst.

  Věnuje pozornost především propagaci komplexní péče o dřeviny (tj. arboristice) a možností použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě.

  Zaměstnanci Společnosti

  Ondřej Feit - profilová fotografie

  ředitel

  Ing. Ondřej Feit
  Absolvent lednické Zahradnické fakulty MZLU Brno, oboru Zahradnictví. Jako ředitel v SZKT působí od roku 2018.
  Pavla Černovská - profilová fotografie

  projektová manažerka

  Pavla Černovská, DiS.
  Absolventka oboru Zahradní a krajinářská tvorba na VOŠ Česká zahradnická akademie Mělník, jako projektová manažerka v SZKT působí od roku 2017.
  Karolína Báčová - profilová fotografie

  členská manažerka

  Karolína Báčová
  Absolventka Střední průmyslové školy strojní – obor konstrukce a pomaturitního studia tamtéž – obor ekonomika a strojírenství, rekvalifikačního kurzu účetnictví. V SZKT pracuje od roku 2012.
  Dana Céová - profilová fotografie

  projektová manažerka

  Ing. Dana Céová
  Absolventka oboru zahradnictví a krajinářství na České zemědělské univerzitě v  Praze. Od ledna 2024 působí v SZKT jako projektová manažerka pro státní správu a samosprávu.

  Správní rada

  Ladislav Kejha - profilová fotografie

  předseda správní rady

  Ladislav Kejha
  Lovec okouzlený světem, zahradník – arborista. Střední zahradnická škola, kurz komplexní péče o dřeviny. Je spoluvlastníkem zahradnické firmy od roku 1990. V SZKT v různých orgánech působí již mnoho let. Dále také přednáší.
  Martina Havlová - profilová fotografie

  místopředsedkyně správní rady

  Ing. Martina Havlová, Ph.D.
  Autorizovaná krajinářská architektka
  Stanislav Flek - profilová fotografie

  člen správní rady

  Ing. Stanislav Flek
  Ing. Stanislav Flek. Absolvoval Zahradnickou fakultu Mendelu. Společník přední české školkařské firmy. Dlouhodobě se věnuje propagaci zahradnického oboru, kvalitativním, ekonomickým a marketingovým tématům v oblasti zeleně a v neposlední řadě stanovování kvalitativních parametrům školkařské produkce. Koncem roku 2016 byl zvolen jako člen správní rady SZKT.
  Petr Förchtgott - profilová fotografie

  člen správní rady, předseda redakční rady

  Ing. Petr Förchtgott
  Projektant krajinářských úprav – předseda redakční rady časopisu ZPK
  Alexandra Koutná - profilová fotografie

  členka správní rady

  Ing. Alexandra Koutná
  Absolventka oboru zahradnictví MENDELU. Momentálně pracuje jako správce zeleně ve městě Brně.
  Jana Pyšková - profilová fotografie

  členka správní rady, předsedkyně rady ČAKA

  Ing. Jana Pyšková
  Autorizovaná krajinářská architektka – předsedkyně rady ČAKA – členka správní rady SZKT
  Martin Straka - profilová fotografie

  člen správní rady

  Martin Straka
  Absolvent oboru Zahradnictví na Střední zahradnické škole Rajhrad pracující v rodinné firmě Agrostis Trávníky, s.r.o.

  Revizní komise

  Aleš Kurz - profilová fotografie

  předseda revizní komise

  Aleš Kurz
  Absolvent střední zahradnické školy v Praze a Mělníku, majitel zahradnické realizační firmy.
  Hana Pollertová - profilová fotografie

  místopředsedkyně revizní komise

  Bc. Hana Pollertová
  Absolventka ČZU, fakulty Agronomické, oboru zahradnictví. V současné době pečuje o zeleň ve své vlastní firmě Zahrady Hana.
  Radek Prokeš - profilová fotografie

  člen revizní komise

  Ing. et Bc. Radek Prokeš, Ph.D.

  Členové rady České asociace krajinářských architektů

  Jana Pyšková - profilová fotografie

  členka správní rady, předsedkyně rady ČAKA

  Ing. Jana Pyšková
  Autorizovaná krajinářská architektka – předsedkyně rady ČAKA – členka správní rady SZKT
  Eva Jeníková - profilová fotografie

  členka rady ČAKA

  Ing. et Mgr. Eva Jeníková
  Autorizovaná krajinářská architektka – delegátka IFLA EU – členka rady ČAKA
  Tomáš Sklenář - profilová fotografie

  člen rady ČAKA

  Ing. Tomáš Sklenář, DiS.
  Autorizovaný krajinářský architekt, akademický pracovník – místopředseda rady ČAKA
  Zuzana Štemberová - profilová fotografie

  členka rady ČAKA

  Ing. Zuzana Štemberová
  Autorizovaná krajinářská architektka – Vedoucí ústavu Krajinářské architektury na FA ČVUT – členka rady ČAKA
  Markéta Pešičková - profilová fotografie

  členka rady ČAKA

  Ing. Markéta Pešičková
  Autorizovaná krajinářská architektka – členka rady ČAKA

  Členové rady Sekce péče o dřeviny

  Michal Braunč - profilová fotografie

  předseda rady sekce SPoD ISA

  Michal Braunč
  Jiří Rozsypálek - profilová fotografie

  místopředseda rady sekce SPoD ISA

  Ing. Jiří Rozsypálek, Ph.D.
  „Dlouhodobě se aktivně zajímám o dřeviny rostoucí mimo les a jejich doprovodné organismy, které na ně mají jak pozitivní, tak negativní vliv. Především se specializuji na ochranu a obranu dřevin vůči chorobám a škůdcům a detailní fytopatologická hodnocení zaměřená na provozní bezpečnost stromů a péči o senescentní jedince.
  Tomáš Dolenský - profilová fotografie

  člen rady sekce SPoD ISA

  Ing. Tomáš Dolenský
  Arborista, držitel certifikátů ČCA, ETW. Podniká v oboru od roku 2001. Absolvent LDF MENDELU oboru Arboristika a FŽP na ČZU obor Ochrana přírody.
  Jakub Fanta - profilová fotografie

  člen rady sekce SPoD ISA

  Bc. Jakub Fanta
  Arborista, instruktor arboristických školení a školení práce ve výškách. Člen výkonné rady Sekce péče o dřeviny SZKT.
  Jiří Houtke - profilová fotografie

  člen rady sekce SPoD ISA

  Ing. Jiří Houtke
  Arborista, držitel certifikátů ETW, ISA. Podniká v oboru od roku 2017.
  Alena Klimešová - profilová fotografie

  členka redakční rady, členka rady sekce SPoD ISA

  Mgr. Alena Klimešová, DiS.
  Arboristka, ilustrátorka. Absolventka oboru Environmentální studia na Masarykově Univerzitě v Brně a VOŠ Zahradnické Mělník, PhD studentka na LDF Mendelu v Brně, držitelka certifikátu ISA Certified Arborist. V oboru podniká od roku 2005. V časopise ZPK zajišťuje články pro rubriku arboristika.
  Daniel Stach - profilová fotografie

  člen rady sekce SPoD ISA

  Bc. Daniel Stach
  Absolvent LDF MENDELU oboru Arboristika. Arborista, stromolezec pracující v oboru od roku 2012. Držitel certifikátů ETW, ČCA – Stromolezec. Člen výboru pro životní prostředí a venkov Pardubického kraje, Radní města Česká Třebová.

  Členové rady sekce Správa zeleně

  Blanka Candrová - profilová fotografie

  předseda rady sekce Správa zeleně

  Ing. Blanka Candrová
  Absolventka České zemědělské univerzity v Praze v roce 1995. Pracovala v zahradnických realizačních firmách, v údržbě zeleně, v trvalkové školce, v dovozu a prodeji stromů i v samosprávě jako správce veřejné zeleně. V současné době vede kancelář soukromé realizační zahradnické firmy a zahradního centra v Táboře.
  Ondřej Kofroň - profilová fotografie

  člen redakční rady, místopředseda rady sekce Správa zeleně

  Ing. Ondřej Kofroň
  Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin.
  Jaroslav Brůžek - profilová fotografie

  člen rady sekce Správa zeleně

  Ing. Jaroslav Brůžek
  Vystudoval obor Zahradnictví na AF Vysoké školy zemědělské v Praze a následně absolvoval, v Lednici při Zahradnické fakultě MENDELU, roční kurz speciální dendrologie pod vedením prof. Pejchala. Již 30 let se věnuje městské zeleni ve Strakonicích, kde je nyní vedoucím Odboru životního prostředí na MěÚ. Soukromě pak dále spolupracuje při návrzích sadovnických a krajinářských úprav.
  Lucie Davídková - profilová fotografie

  členka rady sekce Správa zeleně

  Ing. Lucie Davídková
  Absolventka oboru Management zahradních a krajinářských úprav na ZF MENDELU. Po roční zkušenosti v soukromém zahradnickém sektoru nastoupila od roku 2010 na Správu veřejného statku města Plzně, kde se věnovala správě svěřených plzeňských parkových ploch. Po návratu z mateřské „dovolené“ a po reorganizaci plzeňské správy zeleně nastoupila od ledna 2022 na pozici vedoucí odd. městské zeleně OŽP Magistrátu města Plzně. Snaží se ve svém oboru o prosazování praktična a zdravého selského rozumu.
  Jitka Nováková - profilová fotografie

  členka rady sekce Správa zeleně

  Ing. Jitka Nováková
  Po absolvování SZaŠ A. E. Komerse v Děčíně studovala Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě, obor Zahradnictví. V minulosti pracovala v Muzeu lidové architektury v Zubrnicích, v realizační firmě a po dlouhá léta byla referentem ochrany přírody a krajiny na Magistrátu města Ústí nad Labem, kde v současné době zastává funkci městského dendrologa. V Ústí nad Labem se snaží o změnu  přístupu v péči o zeleň.
  Jitka Štěpánková - profilová fotografie

  členka rady sekce Správa zeleně

  Ing. Jitka Štěpánková
  Absolventka Vysoké školy zemědělské v Brně, zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Pracovala v ovocnářských školkách, realizovala tuzemský i zahraniční obchod se školkařskými výpěstky v mezinárodní společnosti, založila 117 ha jabloňových a hrušňových sadů v Králové na Uničovsku a na Nových Zámcích, soukromě realizovala rodinné zahrady a projektovala vegetační úpravy Územních systémů ekologické stability v Olomouci, Holešově, Přerově a Skrbeni, jejichž realizace dozorovala. Od roku 2001 pracuje v samosprávě jako správce veřejné zeleně statutárního města Olomouce.
  Daniela Wagnerová - profilová fotografie

  členka rady sekce Správa zeleně

  Daniela Wagnerová, DiS.
  Absolventka Mělnické zahradnické akademie, obor Zahradní a krajinná tvorba, návrhy zahrad a jejich realizace. Od roku 2017 pracuje jako sadovník na MěÚ Příbram, se snahou zavádět do praxe nové trendy v městské zeleni.

  Členové redakční rady časopisu Zahrada Park Krajina

  Petr Förchtgott - profilová fotografie

  člen správní rady, předseda redakční rady

  Ing. Petr Förchtgott
  Projektant krajinářských úprav – předseda redakční rady časopisu ZPK
  Zuzana Řezníčková - profilová fotografie

  místopředsedkyně redakční rady

  Ing. Zuzana Řezníčková
  Absolventka fakulty zahradní a krajinářské tvorby v Lednici. V letech 1992 – 2008 pracovala na odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. V současnosti se zabývá projektováním soukromé i veřejné zeleně a odborným dohledem nad realizovanými sadovými úpravami. Činností v redakční radě přispívá k propagaci našeho oboru a také k propojování lidí, kteří mají co říct, s odbornou zahradnickou veřejností. Členkou redakční rady je od roku 2018.
  Kateřina Čadková - profilová fotografie

  členka redakční rady

  Ing. Kateřina Čadková
  Vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu na ZF MZLU v Brně. V profesi se specializuje na návrhy zahrad, podporující ekologickou rovnováhu, s důrazem na vysokou biodiverzitu a kvalitní zahradní design. V časopise se soustředí především na rozhovory se zajímavými osobnostmi, které záměrně vybírá z odlišných profesí a zprostředkovává tak názory na krajinářský obor z pohledu jiných skupin specialistů. Zároveň s tím se snaží rozšiřovat a upevňovat povědomí o krajinářském oboru jak mezi jiné obory tak i širší veřejnost.
  Alena Klimešová - profilová fotografie

  členka redakční rady, členka rady sekce SPoD ISA

  Mgr. Alena Klimešová, DiS.
  Arboristka, ilustrátorka. Absolventka oboru Environmentální studia na Masarykově Univerzitě v Brně a VOŠ Zahradnické Mělník, PhD studentka na LDF Mendelu v Brně, držitelka certifikátu ISA Certified Arborist. V oboru podniká od roku 2005. V časopise ZPK zajišťuje články pro rubriku arboristika.
  Ondřej Kofroň - profilová fotografie

  člen redakční rady, místopředseda rady sekce Správa zeleně

  Ing. Ondřej Kofroň
  Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin.
  Aleš Steiner - profilová fotografie

  člen redakční rady

  Ing. Aleš Steiner
  Absolvoval Zahradnickou fakultu MZLU v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura, je zakládajícím členem ateliéru a05, nyní působí v ateliéru Steiner a Malíková krajinářští architekti, členem redakční rady je od roku 2009.
  Jitka Vágnerová - profilová fotografie

  členka redakční rady

  Ing. Jitka Vágnerová
  Autorizovaná architektka, absolventka ZF MZLU v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Po práci v realizační firmě se pustila do samostatného projektování pod hlavičkou Atelier V8. Ráda mění veřejný prostor, oživuje krajinu a dává starým místům nový smysl.
  Helena Růžičková - profilová fotografie

  členka redakční rady

  Ing. Helena Růžičková
  Absolventka oboru zahradní a krajinářské architektura v Lednici. Členka redakční rady od května 2018.
  Michal Babor - profilová fotografie
  Michal Babor
  Technický redaktor