Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
T: +420 602 363 999
T: +420 257 323 953
M: kancelar@szkt.cz

číslo datové schránky: x7hj7nc
IČO: 44684932
DIČ: CZ44684932
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 157 864 624 /0300
IBAN: CZ03 0300 0000 0001 5786 4624, SWIFT: CEKOCZPP
zapsaný v spolkovém rejstříku u Městského Soudu v Praze v oddílu L, vložce C. 1480

Provozní hodiny: po–pá 8.00 – 16.30. Případně volejte na mobilní telefon.

Kontakty na sekce a redakční radu časopisu

Redakční rada časopisu ZPKČeská asociace pro krajinářskou architekturuSekce péče o dřeviny ISASekce Správa zeleně


  Zaměstnanci Společnosti

  ředitel

  Ing.

  Ondřej Feit

  Absolvent oboru lednické Zahradnické fakulty MZLU Brno, oboru Zahradnictví. Jako ředitel v SZKT působí od roku 2018.
  M: feit@szkt.cz, T: 727 887 124

  projektová manažerka

  Pavla Černovská

  Absolventka oboru Zahradní a krajinářská tvorba na VOŠ Česká zahradnická akademie Mělník, jako projektová manažerka v SZKT působí od roku 2017.
  M: cernovska@szkt.cz, T: 724900597

  členská manažerka

  SZKT

  Absolventka Střední průmyslové školy strojní – obor konstrukce a pomaturitního studia tamtéž – obor ekonomika a strojírenství, rekvalifikačního kurzu účetnictví. V SZKT pracuje od roku 2012.
  M: kancelar@szkt.cz, T: 602363999

  Správní rada

  předseda správní rady

  Ladislav Kejha

  Lovec okouzlený světem, zahradník – arborista. Střední zahradnická škola, kurz komplexní péče o dřeviny. Je spoluvlastníkem zahradnické firmy od roku 1990. V SZKT v různých orgánech působí již mnoho let. Dále také přednáší.

  místopředsedkyně správní rady

  Ing.

  Martina Havlová

  Absolventka České zemědělské univerzity v Praze – obor Zahradní tvorba. Od roku 2013 členka revizní komise SZKT. Pracující jako samostatný projektant zabývající se mimo jiné leteckým snímkováním krajiny.

  člen správní rady

  Ing.

  Stanislav Flek

  Ing. Stanislav Flek. Absolvoval Zahradnickou fakultu Mendelu. Společník přední české školkařské firmy. Dlouhodobě se věnuje propagaci zahradnického oboru, kvalitativním, ekonomickým a marketingovým tématům v oblasti zeleně a v neposlední řadě stanovování kvalitativních parametrům školkařské produkce. Koncem roku 2016 byl zvolen jako člen správní rady SZKT.

  člen správní rady, předseda redakční rady

  Ing.

  Petr Förchtgott

  Absolvoval Zahradnickou fakultu v Lednici v roce 1992, kdy se také stal členem SZKT. Po zaměstnání v několika firmách zabývajících se realizací a údržbou zeleně působí od roku 2000 jako samostatný projektant. Koncem roku 2013 byl zvolen do Správní rady SZKT a počátkem roku 2015 jmenován do redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina.

  členka správní rady

  Ing.

  Alexandra Koutná

  Absolventka oboru zahradnictví MENDELU. Momentálně pracuje jako správce zeleně ve městě Brně.
  M: Koutna@vzmb.cz, T: +420605226760

  členka správní rady, předsedkyně rady ČAKA

  Ing.

  Jana Pyšková

  Autorizovaná krajinářská architektka. Absolventka oboru zahradnictví v Lednici na Moravě (nynější MENDELU). Pracuje jako samostatná projektantka na dílech různých typů a rozměrů – od teras přes parky po části krajiny. Vyznává multidisciplinární řešení – ráda spolupracuje nejen s kolegy, ale i s odborníky z dalších oborů. Věnuje se i práci pro zlepšování situace v oboru – aktivní účastí v SZKT.

  člen správní rady

  Martin Straka

  Absolvent oboru Zahradnictví na Střední zahradnické škole Rajhrad pracující v rodinné firmě Agrostis Trávníky, s.r.o.

  Revizní komise

  předseda revizní komise

  Aleš Kurz

  Absolvent střední zahradnické školy v Praze a Mělníku, majitel zahradnické realizační firmy.

  místopředsedkyně revizní komise

  Bc.

  Hana Pollertová

  Absolventka ČZU, fakulty Agronomické, oboru zahradnictví. V současné době pečuje o zeleň ve své vlastní firmě Zahrady Hana.

  člen revizní komise

  Ing. et Bc.

  Radek Prokeš

  Členové rady sekce Česká asociace krajinářských architektů

  členka správní rady, předsedkyně rady ČAKA

  Ing.

  Jana Pyšková

  Autorizovaná krajinářská architektka. Absolventka oboru zahradnictví v Lednici na Moravě (nynější MENDELU). Pracuje jako samostatná projektantka na dílech různých typů a rozměrů – od teras přes parky po části krajiny. Vyznává multidisciplinární řešení – ráda spolupracuje nejen s kolegy, ale i s odborníky z dalších oborů. Věnuje se i práci pro zlepšování situace v oboru – aktivní účastí v SZKT.

  členka rady ČAKA

  Ing.

  eva.jenikova

  M: eva.jenikova@in-site.cz, T: 607989125

  členka rady ČAKA

  Ing.

  Radka Matoušková

  člen rady ČAKA

  Ing.

  tomas.sklenar

  M: tomas.sklenar@hotmail.cz, T: 608342846

  členka rady ČAKA

  Ing.

  stemberova

  Členové rady Sekce péče o dřeviny

  předseda rady sekce SPoD ISA

  Braunc

  místopředseda rady sekce SPoD ISA

  Ing.

  Jiří Rozsypálek

  člen rady sekce SPoD ISA

  Ing.

  Tomáš Dolenský

  Arborista, držitel certifikátů ČCA, ETW. Podniká v oboru od roku 2001. Absolvent LDF MENDELU oboru Arboristika a FŽP na ČZU obor Ochrana přírody.

  člen rady sekce SPoD ISA

  Ing.

  Jakub Fanta

  Arborista, instruktor arboristických školení a školení práce ve výškách. Člen výkonné rady Sekce péče o dřeviny SZKT.
  M: jakub.fanta@gmail.com, T: 604664927

  člen rady sekce SPoD ISA

  Houtke

  M: info@prorezstromu.eu, T: 725788318

  členka redakční rady, členka rady sekce SPoD ISA

  Mgr.

  Alena Klimešová

  Arboristka, ilustrátorka. Absolventka oboru Environmentální studia na Masarykově Univerzitě v Brně a VOŠ Zahradnické Mělník, PhD studentka na LDF Mendelu v Brně, držitelka certifikátu ISA Certified Arborist. V oboru podniká od roku 2005. V časopise ZPK zajišťuje články pro rubriku arboristika.

  členka rady sekce SPoD ISA

  Jitka Müllerová

  Absolventka oboru Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a VOŠ Zahradnické Mělník, vlastní certifikáty ČCA – konzultant a ČCA – stromolezec. V oboru podniká od roku 2003, od r.2017 se aktivně věnuje stromolezení.

  Členové rady sekce Správa zeleně

  předseda rady sekce Správa zeleně

  Ing.

  Blanka Candrová

  Absolventka České zemědělské univerzity v Praze v roce 1995. Pracovala v zahradnických realizačních firmách, v údržbě zeleně, v trvalkové školce, v dovozu a prodeji stromů i v samosprávě jako správce veřejné zeleně. V současné době vede kancelář soukromé realizační zahradnické firmy a zahradního centra v Táboře.

  člen redakční rady, místopředseda rady sekce Správa zeleně

  Ing.

  Ondřej Kofroň

  Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin.

  člen rady sekce Správa zeleně

  Ing.

  Jaroslav Brůžek

  Vystudoval obor Zahradnictví na AF Vysoké školy zemědělské v Praze a následně absolvoval, v Lednici při Zahradnické fakultě MENDELU, roční kurz speciální dendrologie pod vedením prof. Pejchala. Již 30 let se věnuje městské zeleni ve Strakonicích, kde je nyní vedoucím Odboru životního prostředí na MěÚ. Soukromě pak dále spolupracuje při návrzích sadovnických a krajinářských úprav.

  členka rady sekce Správa zeleně

  Ing.

  Jana Caldrová

  členka rady sekce Správa zeleně

  Ing.

  Lucie Davídková

  Absolventka oboru Management zahradních a krajinářských úprav na ZF MENDELU. Po roční zkušenosti v soukromém zahradnickém sektoru nastoupila od roku 2010 na Správu veřejného statku města Plzně, kde se věnovala správě svěřených plzeňských parkových ploch. Po návratu z mateřské „dovolené“ a po reorganizaci plzeňské správy zeleně nastoupila od ledna 2022 na pozici vedoucí odd. městské zeleně OŽP Magistrátu města Plzně. Snaží se ve svém oboru o prosazování praktična a zdravého selského rozumu.

  členka rady sekce Správa zeleně

  Ing.

  Jitka Nováková

  Po absolvování SZaŠ A. E. Komerse v Děčíně studovala Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě, obor Zahradnictví. V minulosti pracovala v Muzeu lidové architektury v Zubrnicích, v realizační firmě a po dlouhá léta byla referentem ochrany přírody a krajiny na Magistrátu města Ústí nad Labem, kde v současné době zastává funkci městského dendrologa. V Ústí nad Labem se snaží o změnu  přístupu v péči o zeleň.

  členka rady sekce Správa zeleně

  Ing.

  Jitka Štěpánková

  Absolventka Vysoké školy zemědělské v Brně, zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Pracovala v ovocnářských školkách, realizovala tuzemský i zahraniční obchod se školkařskými výpěstky v mezinárodní společnosti, založila 117 ha jabloňových a hrušňových sadů v Králové na Uničovsku a na Nových Zámcích, soukromě realizovala rodinné zahrady a projektovala vegetační úpravy Územních systémů ekologické stability v Olomouci, Holešově, Přerově a Skrbeni, jejichž realizace dozorovala. Od roku 2001 pracuje v samosprávě jako správce veřejné zeleně statutárního města Olomouce.

  Členové redakční rady časopisu Zahrada Park Krajina

  člen správní rady, předseda redakční rady

  Ing.

  Petr Förchtgott

  Absolvoval Zahradnickou fakultu v Lednici v roce 1992, kdy se také stal členem SZKT. Po zaměstnání v několika firmách zabývajících se realizací a údržbou zeleně působí od roku 2000 jako samostatný projektant. Koncem roku 2013 byl zvolen do Správní rady SZKT a počátkem roku 2015 jmenován do redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina.

  místopředsedkyně redakční rady

  Ing.

  Zuzana Řezníčková

  Absolventka fakulty zahradní a krajinářské tvorby v Lednici. V letech 1992 – 2008 pracovala na odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. V současnosti se zabývá projektováním soukromé i veřejné zeleně a odborným dohledem nad realizovanými sadovými úpravami. Činností v redakční radě přispívá k propagaci našeho oboru a také k propojování lidí, kteří mají co říct, s odbornou zahradnickou veřejností. Členkou redakční rady je od roku 2018.

  členka redakční rady

  Ing.

  Kateřina Čadková

  Vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu na ZF MZLU v Brně. V profesi se specializuje na návrhy zahrad, podporující ekologickou rovnováhu, s důrazem na vysokou biodiverzitu a kvalitní zahradní design. V časopise se soustředí především na rozhovory se zajímavými osobnostmi, které záměrně vybírá z odlišných profesí a zprostředkovává tak názory na krajinářský obor z pohledu jiných skupin specialistů. Zároveň s tím se snaží rozšiřovat a upevňovat povědomí o krajinářském oboru jak mezi jiné obory tak i širší veřejnost.

  členka redakční rady, členka rady sekce SPoD ISA

  Mgr.

  Alena Klimešová

  Arboristka, ilustrátorka. Absolventka oboru Environmentální studia na Masarykově Univerzitě v Brně a VOŠ Zahradnické Mělník, PhD studentka na LDF Mendelu v Brně, držitelka certifikátu ISA Certified Arborist. V oboru podniká od roku 2005. V časopise ZPK zajišťuje články pro rubriku arboristika.

  člen redakční rady, místopředseda rady sekce Správa zeleně

  Ing.

  Ondřej Kofroň

  Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin.

  člen redakční rady

  Ing.

  Aleš Steiner

  Absolvoval Zahradnickou fakultu MZLU v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura, je zakládajícím členem ateliéru a05, nyní působí v ateliéru Steiner a Malíková krajinářští architekti, členem redakční rady je od roku 2009.

  členka redakční rady

  Ing.

  Jitka Vágnerová

  Autorizovaná architektka, absolventka ZF MZLU v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Po práci v realizační firmě se pustila do samostatného projektování pod hlavičkou Atelier V8. Ráda mění veřejný prostor, oživuje krajinu a dává starým místům nový smysl.

  členka redakční rady

  Ing.

  Helena Růžičková

  Absolventka oboru zahradní a krajinářské architektura v Lednici. Členka redakční rady od května 2018.

  Michal Babor

  Technický redaktor