Blanka Candrová

Absolventka České zemědělské univerzity v Praze v roce 1995. Pracovala v zahradnických realizačních firmách, v údržbě zeleně, v trvalkové školce, v dovozu a prodeji stromů i v samosprávě jako správce veřejné zeleně. V současné době vede kancelář soukromé realizační zahradnické firmy a zahradního centra v Táboře.