Jitka Štěpánková

Absolventka Vysoké školy zemědělské v Brně, zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Pracovala v ovocnářských školkách, realizovala tuzemský i zahraniční obchod se školkařskými výpěstky v mezinárodní společnosti, založila 117 ha jabloňových a hrušňových sadů v Králové na Uničovsku a na Nových Zámcích, soukromě realizovala rodinné zahrady a projektovala vegetační úpravy Územních systémů ekologické stability v Olomouci, Holešově, Přerově a Skrbeni, jejichž realizace dozorovala. Od roku 2001 pracuje v samosprávě jako správce veřejné zeleně statutárního města Olomouce.