Ing. Jaroslav Brůžek, předseda rady sekce
jaroslav.bruzek@mu-st.cz
Ing. Jana Caldrová, místopředsedkyně rady sekce
caldrjana@seznam.cz
Ing. Jan Forejt
honza.forejt@gmail.com
Ing. Hana Hrdličková
hrdlickova@plzen.eu
Ing. Jitka Nováková
Po absolvování SZaŠ A. E. Komerse v Děčíně studovala Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě, obor Zahradnictví. V minulosti pracovala v Muzeu lidové architektury v Zubrnicích, v realizační firmě a po dlouhá léta byla referentem ochrany přírody a krajiny na Magistrátu města Ústí nad Labem, kde v současné době zastává funkci městského dendrologa. V Ústí nad Labem se snaží o změnu  přístupu v péči o zeleň.
jitka.novakova2@mag-ul.cz
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
florart@florart.cz
Ing. Jitka Štěpánková
jitka.stepankova@olomouc.eu