23. ročník Dny zahradní a krajinářské tvorby 2018

Konference   28.11. - 30.11. 2018

Objednat 23. ročník Dny zahradní a krajinářské tvorby 2018

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Program

„100 let minulých a 100 let budoucích“

28.11. – 30.11. 2018 v městském kulturním domě Elektra, Masarykova 950, Luhačovice

V roce 2018 slavíme 100. výročí založení Československé republiky. Konference se koná v duchu těchto oslav a současně se zamýšlí nad budoucností zahradnických oborů, především těch, které jsou spjaty se zahradní a krajinářskou architekturou. Cílem konference je na velmi pestré nabídce témat ukázat to nejlepší, co za uplynulé období na území dnešní České republiky vzniklo. Tento odkaz však vnímáme jako předpoklad pro vznik nových, možná i odvážných strategií pro období budoucí (100 let budoucích…). Pozornost bude kromě jiného zaměřena na odkaz první Československé republiky, období totalitních režimů a nejzajímavější tendence v oboru po roce 1989.

Jaké jsou vize rozvoje našeho oboru? Kam kráčí krajinářská architektura, kam směřuje správa zeleně, jak se změnilo vnímání městské zeleně jako  veřejného prostoru, jak se vyvíjí odborné názory v péči o dřeviny, naučíme se oceňovat benefity, které nám městská zeleň přináší, můžeme prožít šťastný život mimo zahrady a parky?

PROGRAM KONFERENCE


Středa 28.11. 2018

10:30 – 12:00 Prezence účastníků
12:00 – 17:30 Přednášky
19:30 – 00:00 Společenský večer s občerstvením, klubové promítání  


Poslání krajinářské architektury v tvorbě městské krajiny
prof. Ing. Jiří Damec, CSc. | ÚZAKA ZF MENDELU Lednice

Sto let zájmu a péče o památky zahradního umění
Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. | NPÚ ÚOP v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

QUO VADIS, památková péče v zahradách?
Ing. Zdeněk Novák | Ministerstvo kultury

Flora Olomouc– její přínos k rozvoji krajinářské architektury
Ing. Jiří Finger | Artflora Olomouc

Závlaha stromů ve městech i krajině: zkušenosti 2018  a nové možnosti do budoucna – komerční přednáška
Ing. Martin Tušer | ředitel projektů Naplot.cz

Ohlédnutí za 90 roky zahradnického výzkumu v Průhonicích
doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. | ředitel VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

Úvaha nad budoucností vědy a výzkumu v použití bylin v následujících letech
Ing. Adam Baroš | výzkumník VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

Soutěže Zelená stuha a Entente Florale Europe – motivační nástroj pro prohloubení zájmu a zkušeností u měst a obcí
Ing. Jaroslav Brzák | projektant děl kraj. architektury, garant programu Zelená stuha ČR v rámci soutěže Vesnice roku

Směsi cibulových a trvalkových květin pro dekorativní i zatížené záhony – komerční přednáška
Miek Stap | Verver Export (FLORAVIL, s.r.o.) | překlad Ing. Irena Konvalinková

100 let Česko-Slovenského školkařství (1919 – 2019)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš | ÚŠMZR ZF MENDELU Lednice

Produkce a použití rostlin v boudoucnosti  /2020 – …. /
Ing. Stanislav Flek | Arboeko s.r.o.

Postersession a zahájení výstavy Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů v Galerii

Společenský večer

Společenský večer s občerstvením

Klubové promítání v kinosále: 
Příběhy zahrad
Ing. Petr Velička | architekt – M&P Architekti – Krajinářská architektura

Čtvrtek 29.11. 2018

09:00 – 16:15 Přednášky 
20:00 – 00:00 Společenský večer s živou hudební produkcí


DOPOLEDNÍ BLOK

Sto let arboristiky – od stupaček po Cambium saver, od „Baumchirurgie“ po CODIT
Ing. Samuel Burian | autorizovaný architekt a soudní znalec

Budoucnost už začala
David Hora, DiS. | Treewalker, s.r.o.

Dřeviny v krajinářské architektuře Československé a České republiky – co bylo, co nás čeká?
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. | ÚBZ ZF MENDELU Lednice

Retro/per -spektiva sortimentu lip
Ing. Ondřej Ottomanský Školní lesní podnik ČZU, Kostelec nad Č.l.

Proměny květinových záhonů v minulosti
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. | ÚBZ ZF MENDELU Lednice

Dnešní a budoucí cesty v použití rostlin
Dipl. – Ing. Cornelia Pacalaj | Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau in Erfurt

Skalka jako zahradní fenomén – historie a současnost
Martin Hajman, DiS. | The Arctic University of Norway – Tromsø Arctic-alpine Botanic Garden

ODPOLEDNÍ BLOK

Sto let minulých – spolková činnost: Okrašlovací spolky
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. | Národní archiv ČR

Spolková činnost – budoucnost
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D | předseda Správní rady SZKT, z.s.
Ing. Jana Šimečková, Bc. | ředitelka SZÚZ, z.s.

Pěstování zeleně a plodin v budoucnosti:  příklad české expozice EXPO 2020
doc. RNDr. Miroslav Vosátka, Csc. | BÚ AV ČR, PF UK

Kolektivní paměť Ćeskoslovenska v příbězích Stromů svobody
Ing. Miroslava Floriánová | projektová manažerka Nadace Partnerství

Panelová diskuze

Valná hromada SZKT, z.s.

Společenský večer

Česká skalničkářská tradice za polárním kruhem
Martin Hajman, DiS. | The Arctic University of Norway -Tromsø Arctic-alpine Botanic Garden

Živá hudba – kapela JOYBOX (https://youtu.be/aVKIA94oMzE)

Pátek 30.11. 2018

09:00 – 12:00 Přednášky


Historie českých sadovníků na Slovensku (1918-1948)
Ing. Ivan Šembera, CSc. | EKOJET s.r.o.

Oborová scéna na Slovensku – budoucnost
Ing. Zoltán Baľko| predseda SR SZKT

Zahradně-architekonická tvorba v období totalitních režimů – výzkumný projekt
Ing. Roman Zámečník, Ph.D. | Národní památkový ústav, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. | Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

PROJEKTOVÝ BLOK

Rekonstrukce autorského dětského hřiště sochařů Olbrama Zoubka a Evy Kmentové v parku Stromovka
Ing. Alice Dědečková | Magistrát hl. m. Prahy

Rekonstrukce významných pražských pomníků
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. | KZAKA ČZU Praha

Praha Jinonice – Park Waltrovka
Ing. Peter Pasečný | 2ka, s.r.o.

Bečovská botanická zahrada 100 let
Ing. Jiří Šindelář | Bečovská botanická zahrada


Garant programu 2018: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Konferenci moderuje: Mgr. Martin Nawrath

Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, on-line závaznou přihlášku. V případě, že to z jakéhokoliv důvodu není možné, obraťte se na nás (kontakty níže) a domluvíme se na přihlášení jiným způsobem např. klasickou poštou na adresu kanceláře nebo emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Storno podmínky se řídí Obchodními podmínkami – zde.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 23. ročník Dny zahradní a krajinářské tvorby 2018 2020-01-17

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.