Ing. Dagmar Fetterová, Brno

Ing. Jiří Finger, Olomouc †

Ing. Marek Hamata, Praha

Doc. Ing.  Jaroslav Horký, CSc., Praha

Doc. Dr. Ing. Otakar Kuča, CSc., Praha †

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., Lednice †

Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc., Průhonice †

Ing. Vítězslava Ondřejová, Průhonice

Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., Brno †

Ing. Božena Pacáková Hošťálková, Praha

Prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc., Lednice

Karel David Peřina, Praha

Ing. František Smýkal, Mělník †

Ing. Ivan Staňa, Průhonice

Ing. Drahoslav Šonský, CSc., Průhonice †

Ing. Jaroslav Šubr, Ostrovačice †